„Muzyka łączy serca” w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek

IX Zjazd Rodzin i Przyjaciół Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek, odbędzie się w sobotę 20 maja. W Częstochowie przy ul. Wesołej bliscy pań, będących pod opieką sióstr, zjednoczą się na wspólnej Mszy św. Imprezę integracyjną uświetni koncertem bp Antoni Długosz. Konkurs pt. „Muzyka łączy serca” oceni profesjonalne jury, a po nim – zabawa taneczna i koncert zaprzyjaźnionych artystów.

Siostry Albertynki, na wzór swego założyciela brata Alberta Chmielowskiego, opiekują się osobami samotnymi, ubogimi, niepełnosprawnymi intelektualnie. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wesołej mieszka 80 kobiet w różnym stopniu niepełnosprawności.

AD