Nie możemy o tej postaci zapomnieć – ks. Mariusz Sztaba o św. Janie Pawle II

Nie możemy o tej postaci zapomnieć – ks. Mariusz Sztaba o św. Janie Pawle II

W 40 rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny oraz na progu stulecia Jego urodzin w częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym „Regina Poloniae” ukazała się monografia ks. Mariusza Sztaby, pedagoga i teologa, pod tytułem: „Etyczno – moralne postawy życia społecznego w świetle nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Wybrane aspekty”.
Publikacja jest rezultatem wieloletnich badań autora nad społeczną spuścizną Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II.
Autor porusza temat człowieka w kontekście życia społecznego w różnych jego aspektach – moralnym, etycznym, czy pedagogicznym.
Książka poprzez swoją autetyczność źródeł, opierając się na mądrości tak wielkiego człowieka jakim był Jan Paweł II, ma w sobie wiele motywujących refleksji, które należy polecić każdemu, komu nie jest obojętna jakość życia społecznego i związana z nim edukacja.

MST
Foto źródło: Archiczest.pl