Nowi rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy

Europejska Pielgrzymka Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy trwała na Jasnej Górze w dniach 9-10 listopada. Centralnym punktem pielgrzymki jest zawsze uroczysta inwestytura, czyli przyjęcie nowych członków do Rycerstwa. Ceremonia odbywa się w  Sali Rycerskiej.

Podczas tegorocznej uroczystości czterej nowi Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy, na znak przynależności do Rycerstwa otrzymali krzyż i pamiątkowy dyplom. Zostali także przyobleczeni białym płaszczem z wyszytym niebieskim krzyżem ośmioramiennym i wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy rycerskim pasowaniu złożyli uroczyste ślubowanie.

O tym jak ważna jest przynależność do Rycerstwa, mówi Tomasz Winiecki, nowo pasowany rycerz z Pomorza:

-Jest to duże wyróżnienie. Działamy przecież w swoich miejscach zamieszkania, ale i w całej Polsce. W mojej okolicy prowadzimy lecznicę, gdzie leczymy ludzi z całej Europy. Prowadzimy również działalność charytatywną na rzecz Kościoła i Diecezji Pelpilńskiej.

Istotę i historię Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy przybliża o. Sebastian Matecki, prodziekan jasnogórskiego rycerstwa:

-Stowarzyszenie zrzesza blisko osiemdziesięciu mężczyzn. Nawiązuje do chrześcijańskiej tradycji w duchu Kościoła i dawnych zakonów rycerskich. Nasi rycerze, z Polski, ale i innych krajów, na co dzień włączają się w działalność Kościoła, jako chrześcijanie, na swoich zawodowych stanowiskach. Dają także piękne świadectwo duchowego życia.  Cieszymy się, że nie brakuje chętnych do zrzeszania. Wiadomo, że każdy może działać w pojedynkę, ale z tego zrzeszenia płyną większe wartości. Rycerstwo jest silnie związane z Jasną Górą. Założone zostało i przez o. Jana Nalaskowskiego, byłego generała Zakonu Paulinów, w 1991 roku.

Inwestyturę poprzedziła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Franz Weidemann z Dortmundu.

Jakub Szewczyk