Obrony prac magisterskich i licencjackich w Wyższym Instytucie Teologicznym

Czerwiec jest miesiącem zakończenia roku szkolnego i akademickiego. W tym miesiącu swoje studia finalizuje poprzez obronę prac licencjackich i magisterskich wielu studentów. Nie inaczej jest w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. W środę 21 czerwca przystąpiło tam piętnaścioro absolwentów specjalności katechetyczno-pastoralnej. Zakończenie studiów było dla nich wielkim przeżyciem, tym bardziej, że w ogłoszeniu wyników egzaminów uczestniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo:
– Myślę, że to jest dowód, że wiara i rozum muszą ze sobą iść razem i są bardzo komplementarne. Zwłaszcza, że dzisiaj znowu przedziwnie powraca się do tego, że rozum jest odstawiany na bok, a decydują pewne układy, czy to polityczne, czy społeczne i pokazują, że tak jakby sprawy religii, sprawy wiary były czymś drugorzędnym dla człowieka.
Satysfakcji z tego, że kolejna grupa studentów z sukcesem ukończyła edukację nie krył Dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego, ks. dr hab. Marian Duda:
– Po dziesięciu latach mojej posługi jako Rektora Instytutu z ogromną radością mogę towarzyszyć kolejnym absolwentom. To nic innego, tylko owoce kilkuletniej pracy i wysiłku całego zespołu naukowo-dydaktycznego jak i oczywiście studentów, którzy przez pięć lat studiowali w naszym Instytucie.
W Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie mogą rozpocząć studia wszystkie osoby zainteresowane pracą katechetyczną. Nauczyciele religii w szkołach i przedszkolach kształcą się na pięcioletnich teologicznych studiach magisterskich, na dwuletnich teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych oraz na rocznych podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej.