Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasnej Górze

Pod hasłem „W mocy Ducha Świętego” 19 października na Jasną Górę przybyła Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet. Mszy św. w jasnogórskiej bazylice przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej i delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet.

Zebrane w bazylice Panie powitał o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry:

Jasnogórska Maryja od wieków stanowi ważny punkt odniesienia dla kobiet, które w dowód wdzięczności za Jej opiekę i wstawiennictwo pozostawiły tu liczne dary, wśród nich królewskie symbole – berło i jabłko, a także Kielich Życia i Przemiany Narodu, wotum ofiarowane przez polskie kobiety w 1982 roku. Jak w latach poprzednich, tak i dziś, będzie on użyty przy sprawowaniu Eucharystii.

W homilii bp Wiesław Szlachetka, podkreślał, jak ważna jest obecność kobiet w życiu Kościoła:

Do grona tych wspaniałych i odpowiedzialnych ludzi należycie wy, drogie panie, zrzeszone Polskim Związku Kobiet Katolickich. Swym zaangażowaniem budujecie Kościół i na wielu płaszczyznach swojej działalności przyczyniacie się do troski o naszą Ojczyznę, która jest naszym wspólnym domem. Jakże ważna jest wasza obecność w życiu Kościoła, wasza głęboka wiara, religijna wiedza, wasze kompetencje w różnych dziedzinach i wasz autorytet. W adhortacji Christifideles laici czytamy, ze kobiety winny uczestniczyć w życiu Kościoła, nie podlegają żadnej dyskryminacji, również w procesie konsultacji i wypracowywania decyzji. Powinny zostać włączone do przygotowywania dokumentów duszpasterskich i inicjatyw misyjnych. Także w dokumencie końcowym ostatniego Synodu czytamy, że konieczny jest udział kobiet w organach kościelnych na wszystkich szczeblach, także w funkcjach odpowiedzialności, oraz udział kobiet w kościelnych procesach decyzyjnych, przy jednoczesnym poszanowaniu roli posługi święceń.

Po Mszy św. uczestniczki pielgrzymki wysłuchały konferencji pt. „Relacja z Bogiem a odkrywanie pragnień i tęsknot własnego serca”, którą wygłosiła dr Maria Jankowska, prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Pielgrzymkę Kobiet zakończyła Droga Krzyżowa na jasnogórskich Wałach.

PG

Zdjęcie i dźwięki do transkrypcji: BPJG