Pielgrzymka Braci Zakonnych

Ich posługa dostrzegana jest w naszym społeczeństwie. Można ich zobaczyć pracujących w szpitalach, domach rehabilitacyjnych, domach opieki, domach dla ubogich… Od 36 lat spotykają się co roku na Jasnej Górze.

Bracia przybyli do klasztoru jasnogórskiego 18 października. Uroczystości związane z pielgrzymką rozpoczęła jutrznia pod przewodnictwem Braci Dominikanów. Następnie odbyła się konferencja, na której Przewodniczący ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF, przemawiał do pielgrzymów:

Tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w temat roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest ona przede wszystkim dziękczynieniem za dar powołania, ale również kierujemy do Pana Boga nasze modlitwy o nowe powołania zakonne, szczególnie do życia brackiego. Wiemy, że bycie bratem wiąże się z byciem pośród ludzi, dlatego w naszych rozważaniach spoglądamy na Pana Jezusa, który uczy nas najpiękniej, jak przeżywać braterstwo.

Historię, a także program tegorocznej pielgrzymki przybliża przewodniczący Komisji Braci przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, przeor Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, o. Izaak Kapała:

To już 36 pielgrzymka Braci Zakonnych. Pomysłodawcą, o ile dobrze pamiętam, był prowincjał Braci Szkolnych. Mamy dzisiaj prawie dwustu braci, którzy przyjechali ze wszystkich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Przed nami Msza św., Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa. Wieczorem mamy koncert, który uświetni 40. rocznicę Wyboru Kardynała Wojtyły na Papieża, a następnie Apel Jasnogórski.

Pielgrzymkę zakończy 19 października uroczysta Msza św. pod przewodnictwem o. Maksymiliana Nawara OSB.

KF