Pielgrzymka parlamentarzystów na Jasną Górę

Parlamentarzysci (5)

Parlamentarzyści na Jasnej Górze. Dziś odbyła się 27. pielgrzymka posłów i senatorów, w ramach której o 11:00 w Kaplicy Matki Bożej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

– Jak zawsze odpowiedzialność jest pierwszym słowem, które nas powinno jednoczyć, ale odpowiedzialność musi być budowana na prawdzie. Wszelkie zakłamania, wszelkie walki wewnętrzne nigdy nie służą dobru wspólnemu, a przecież parlamenty czy Europy, świata, czy Polski są właśnie w tym celu, żeby widzieć konkretnego człowieka, a nie masy ludzkie, którym się obiecuje, a później się nie spełnia tych obietnic. Dlatego przychodzimy do Matki Bożej, żeby Ona – która jest wierną w tej drodze wypełniania planów Bożych względem Chrystusa i względem każdego człowieka – nas w tym dziele wspomogła – mówi ks. abp Wacław Depo.

Przed Mszą św. posłowie i senatorowie wysłuchali konferencji, którą wygłosił duszpasterz parlamentarzystów, ks. Piotr Burgoński. Mówił on między innymi o tym, jak być dobrym politykiem.

– Kierować się w życiu zasadami etycznymi, ale także i być politykiem, który potrafi zrealizować dobro. Przesłanie tej konferencji było takie, żeby pokazać specyfikę polityki w katolickiej nauce społecznej – że ona jest zakorzeniona w określonej wizji człowieka, że jest działalnością świecką, nie ma na celu zbawienia człowieka, tylko jest realizacją dobra tu, w wymiarze doczesnym. I jest działalnością, która musi się odznaczać roztropnością – mówi ks. Piotr Burgoński.

W pielgrzymce parlamentarzystów wzięło udział kilkudziesięciu posłów i senatorów z całej Polski.

– Wizyta na Jasnej Górze dla mnie osobiście – i myślę, że też dla wszystkich parlamentarzystów, którzy tutaj są, zresztą z różnych opcji politycznych – to jest czas pewnej refleksji, bo chodzi o to, żeby w tych działaniach politycznych też się nie pogubić, ażeby to było działanie zawsze dla dobra wspólnego – mówi prof. Konrad Głębocki, częstochowski poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Zgodnie ze zwyczajem, po wizycie na Jasnej Górze parlamentarzyści udają się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie modlą się przed obrazem Matki Bożej Trybunalskiej. W 2007 roku została ona ogłoszona patronką parlamentarzystów polskich.

Paweł Kmiecik