Pielgrzymka Rolników

Archidiecezjalna Pielgrzymka Rolników do Matki Bożej Gidelskiej odbędzie się 21 maja. Pielgrzymka w tym roku przebiegać będzie pod hasłem: Idźcie i Głoście. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 11.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Gidlach. Tam Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, modlitwa o dobre urodzaje i poświęcenie pól. Z tej świątyni wyruszy także procesja do Sanktuarium NMP Gidelskiej. O godz. 12.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. dra Grzegorza Szumery Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.