Polska Federacja Ruchów Obrony Życia popiera postulaty rodziców dzieci niepełnosprawnych

obraz

Popieramy postulaty rodziców dzieci niepełnosprawnych!

Prorodzinne organizacje zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wyrażają pełną solidarność z postulatami rodziców dzieci niepełnosprawnych domagających się zwiększenia pomocy materialnej. Jest bezsporne, że państwo ma szczególny obowiązek pomocy rodzinom opiekującym się przez całą dobę swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Pomoc ta nie może być symboliczna, ale powinna dawać możliwość rodzinnej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i zaspokajać jego uzasadnione potrzeby. Nie można tłumaczyć ograniczania pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych trudnościami budżetowymi w sytuacji, gdy nadmiernie rozbudowuje się administrację publiczną, buduje jedne z najkosztowniejszych dróg czy stadionów w Europie, dokonuje wątpliwych gospodarczo decyzji (np. zakupu pociągu Pendolino). Przypominamy, że zgodnie z Konstytucją: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (Art.1) oraz, że: osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (Art. 69). Jednocześnie wyrażamy nasz wielki szacunek wszystkim rodzicom zapewniającym opiekę osobom niepełnosprawnym, oraz osobom i instytucjom ich wspierającym.

 Zarząd Federacji:

(-) dr Paweł Wosicki – prezes
(-) Anna Dyndul – sekretarz