„Polska pod Krzyżem” na Jasnej Górze

Jasna Góra włączyła się w ogólnopolskie wydarzenie modlitewne „Polska pod Krzyżem”. W łączności z tysiącami wiernych, którzy zgromadzili się 14 września na lotnisku Kruszyn we Włocławku, w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 15:00 została odśpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Nabożeństwo poprowadził o. Sebastian Matecki:

Panie Jezu, w dzisiejszy dzień, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego stajemy przed Drzewem Krzyża tu, na Jasnej Górze, w sercu naszej Polski, przed Drzewem Krzyża, które zostało nam podarowane w pięknym, zabytkowym relikwiarzu przez króla Zygmunt Starego. I pragniemy modlić się wraz z wszystkimi Polakami, którzy gromadzą się zarówno na lotnisku we Włocławku, jak i w tylu miejscach Polski i świata, aby trwać pod krzyżem, aby na nowo odnowić w sobie tożsamość chrześcijańską. Miejsce chrześcijanina jest przy krzyżu, jest na Golgocie, ale krzyż nie jest tylko znakiem śmierci, jest przede wszystkim dla nas znakiem zwycięstwa, Zmartwychwstania. W Tobie Chrystusie cierpiący, umierający i Zmartwychwstały chcemy na nowo zanurzyć nasze życie, odnowić je, odnowić jako Polska, ale odnowić każdy z nas jako chrześcijanin. Polska to ja. Bardzo pragniemy w tej Godzinie Miłosierdzia prosić o miłosierdzie dla nas, dla Ojczyzny naszej i dla całego świata.

Intencje wydarzenia modlitewnego „Polska pod Krzyżem” zanoszone były także podczas Mszy św. o godz. 15:30 w Kaplicy Matki Bożej, która codziennie sprawowana jest w intencji Ojczyzny oraz podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego. Modlitwie apelowej przewodniczył abp Adam Szal z archidiecezji przemyskiej:

Maryjo, Jasnogórska Królowo Polski, stojąca wraz z nami pod krzyżem, wpatrujemy się w Twoje oblicze pełne powagi i smutku, ale nie rozpaczy, więcej, widzimy na nim jakby promień radości. Patrzysz na to, jak wszystko się zmieniło pod krzyżem od czasu Golgoty, już nie tylko Ty z Janem i garstką wiernych niewiast, już nie tylko prześmiewcy i gapie, ale miliony wiernych Polaków tu, na Jasnej Górze, w tysiącach parafii, z największym zgromadzeniem we Włocławku, gdzie przyjmował święcenia kapłańskie Sługa Twój Prymas Tysiąclecia, gdzie za wiarę oddał życie męczennik bł. Jerzy Popiełuszko, gdzie w wierze umacniał nas św. Jan Paweł II, papież z rodu Polaków, Ci wszyscy wołają w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka i zakrólował z drzewa Bóg.

Na zakończenie Apelu wierni zostali pobłogosławieni relikwiami Krzyża Świętego.

PG

Dźwięki do transkrypcji i zdjęcie: BPJG