Polska policja po raz 19. przybyła na Jasną Górę

Pielgrzymka Policji na Jasną Górę fot. Radio FIat

19. Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego odbyło się tradycyjnie w ostatnią niedzielę września. W tym roku, ze względu na pandemię, program wydarzenia był okrojony, a liczba jego uczestników zmniejszona.

O godzinie 12:30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej rozpoczęła się uroczysta Msza św. Poprzedzona została odegraniem hymnu narodowego.

Zebranych powitał o. Rafał Wilk, podprzeor Jasnej Góry:

-Dobrze, że przychodzicie do Jasnogórskiej naszej Matki, tej która jest Oblubienicą Ducha Świętego. żeby poprzez nią prosić Trójjedynego Boga o dary Ducha Świętego. Dary, które są konieczne do tego, żeby osiągnąć cnoty męstwa w stopniu heroicznym. Etyka arystotelesowsko-tomistyczna odróżnia cnotę zwykłą od cnoty heroicznej twierdząc, że pierwsza udoskonala człowieka w obrębie ludzkiej jego natury. Kto posiadł tylko zwykłą cnotę męską ulega lękowi jeszcze tam, gdzie lękać się powinien. Inaczej byłoby to odwagą, a nie cnotą. Kto jednak doszedł do cnoty heroicznej, czyli boskiej, ten już niczego się nie obawia mając ufność w pomoc bożą.

Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek, delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa Policji. Podczas homilii mówił:

-Jeśli my nie staniemy po stronie stróżów prawa, to czy oni staną po naszej stronie gdy będzie zagrożone nasze zdrowie, życie lub mienię? A może wtedy odwrócą wzrok, aby nie wiedzieć ludzkiej krzywdy i nie podjąć interwencji, aby nie spotkać się z medialnym atakiem ludzi przewrotnych i złych? Z tego miejsca kierujemy apel do wszystkich ludzi dobrej woli. Nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej policji!

W pielgrzymce uczestniczył także Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Podkreślał on, że mimo ostatnich wydarzeń społecznych policja polska postrzegana jest przez bardzo pozytywnie:

-Statystyki i badania wskazują jasno: polska policja jest oceniana bardzo dobrze i ponad 80% społeczeństwa jest zadowolona, dumna z działań polskiej policji, czuje się bezpieczna. To, co się działo w ostatnim czasie w mediach, to jest przejaw jednej niewielkiej grupy i skali niezadowolenia. Wszystkie działania, które podejmuje polska policja pilnująca porządku publicznego, są jak najbardziej uzasadnione i trzeba je wspierać.

Uczestnicy złożyli kwiaty przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” w Kaplicy Cudownego Obrazu. Tablica została wmurowana w ścianę podczas 1. Pielgrzymki Policji, w 2002 r. Poświęcona została ponad 12 tysiącom policjantów pomordowanych przez Sowietów na Wschodzie wiosną 1940 r.

JS/BPJG/RJ