Poświęcenie kaplicy św. Piusa X

W poniedziałek 21 sierpnia odbyło się na Jasnej Górze uroczyste poświęcenie gruntownie wyremontowanej kaplicy św. Piusa X. Dzień został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ właśnie 21 sierpnia przypada w Kościele Katolickim wspomnienie tego świętego. Kaplica znajduje się w jasnogórskim Wieczerniku i służyć ma głównie jako miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu na potrzeby przybywających na Jasną Górę pielgrzymów. Poświęcenia kaplicy dokonał generał zakonu o. Arnold Chrapkowski, a w uroczystości uczestniczył między innymi przeor jasnogórskiego klasztoru, o. Marian Waligóra:
– Bardzo pragnęliśmy tego, żeby Najświętsza Eucharystia, którą rozdajemy w czasie uroczystych Mszy świętych, szczególnie na błoniach jasnogórskich, była godnie przechowywana. Dlatego podjęliśmy te prace remontowe związane z przygotowaniem kaplicy św. Piusa do jeszcze godniejszego, odpowiedniego przechowywania Najświętszej Eucharystii.
Prace remontowe polegały m. in. na odnowieniu portalu nad wejściem do kaplicy, wymianie posadzki, zamontowaniu wentylacji i ogrzewania podłogowego. Nowe tabernakulum w kaplicy przygotowano specjalnie do przechowywania dużych ilości komunikantów. W poszczególnych jego elementach mieści się około 200 puszek do rozdawania Najświętszego Sakramentu. Remont kaplicy udało się wykonać dzięki ofiarności wiernych.

ZD