Przełożone żeńskich klasztorów kontemplacyjnych na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze trwa 9. Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. Myślą przewodnią spotkania sióstr zakonnych jest hasło roku duszpasterskiego w Polsce: „Idźcie i głoście”. Przełożone klasztorów kontemplacyjnych wspólnie dyskutują i omawiają kierunki rozwoju duchowego zakonów. Jedną z uczestniczek konferencji jest siostra Barbara, kapucynka z Brwinowa:
– Dzisiaj próbujemy na nowo usiąść i porozmawiać ze sobą, żeby ponownie odkryć, jak możemy, jako siostry klauzurowe, iść i głosić dzisiaj Ewangelię, głosić Chrystusa. Jesteśmy jednym Kościołem i to, co nas łączy, to wiara w Jezusa Chrystusa, opieranie się na Słowie Bożym, szukanie Boga w słowie, w codzienności, w drugim człowieku. Ja jestem bardzo związana z Maryją, dlatego bardzo się cieszę, że tutaj jestem, z wielką radością tu przyjeżdżam. Niedawno miałam swój jubileusz 25-lecia życia w klauzurze, życia zakonnego, dlatego Matce Bożej zawierzam cała moja wspólnotę zakonną, wszystkich bliskich, Ojca Świętego, każdego bliskiego mojemu sercu.
Dzisiejszą Mszę św. dla sióstr klauzurowych odprawił Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio, który w wygłoszonej homilii zaapelował do matek przełożonych, żeby starały się jak najbardziej przybliżyć swoje podwładne do Boga, by wydobywały je z kryzysów a nie stawały się ich przyczyną.
Zebrania Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych odbywają się co trzy lata. W Polsce działają 83 klasztory kontemplacyjne należące do Konferencji Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych oraz kilka klasztorów nienależących do konferencji. Tegoroczne spotkanie potrwa do piątku (31 marca) włącznie.

ZD