Samorządowcy modlili się na Jasnej Górze

Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego fot. Radio Fiat

Już po raz 27. odbyła się Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Jasną Górę przyjechali przedstawiciele samorządowców. Ze względu na pandemię, uczestnicy pojawili się w Kaplicy Cudownego Obrazu w mniejszej liczbie niż w latach poprzednich.

Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. dr Kazimierz Kurek. Podczas kazania mówił:

-Dzisiaj, kiedy dziękujemy Bogu za lata, wieki Kościoła, za tamten wieczernik i kiedy czujemy tę siłę, że za chwilę opuścimy i tę świątynię, aby pójść właśnie z tą mocą Ducha Świętego, aby przywołać te wydarzenia ostatnich tygodni, kiedy nasze domu były wieczernikami. Z tym nowym doświadczeniem radości chcemy pójść na naszą polską ziemię, odnowić jej oblicze. Wszyscy mówią, że czeka nas wielki wysiłek. Potrzebna jest właśnie moc Ducha, która pozwoli nam przezwyciężyć to trudne doświadczenie, cierpienia i bóle, abyśmy powrócili do wołania na Placu Zwycięstwa. Abyśmy współpracując z Duchem Świętym w tej nowej rzeczywistości, odnawiali oblicze Tej Ziemi.

Po Eucharystii samorządowcy dokonali aktu zawierzenia Matce Bożej:

-…Maryjo Królowo Polski. Tobie dziś zawierzamy i powierzamy czas po bolesnych doświadczeniach epidemii, abyśmy na nowo we współpracy wierzących i ludzi dobrej woli, mogli scalić wspólnoty lokalne w duchu nauczania świętego Jana Pawła II i czcigodnego sługi bożego, prymasa Stefana Wyszyńskiego – Jeden drugiego brzemiona noście. W stulecie urodzin największego z rodu Polaków, św. Jana Pawła II, zawierzamy Ci starania wspólnot lokalnych o to, ażeby święci i bohaterowie naszego Narodu wciąż byli natchnieniem i przewodnikami w kształtowaniu społecznych postaw odpowiedzialności za rozwój duchowy, moralny, kulturalny i materialny naszego i przyszłych pokoleń. […]

Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego przybywa na Jasną Górę od 1994 roku.

 Jakub Szewczyk