Sierpień miesiącem trzeźwości

Rozpoczął się sierpień, czyli obchodzony i promowany przez Kościół miesiąc abstynencji. W ramach trwającej od 1984 roku inicjatywy, w tym czasie zachęca się wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych.

Dlaczego właśnie sierpień? Z wielu przyczyn. Miesiąc ten jest postrzegany jako miesiąc maryjny i czas pielgrzymowania. Także w sierpniu, w 1956 roku w święto Matki Bożej Częstochowskiej w dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Ale wybór właśnie sierpnia na miesiąc trzeźwości był też umotywowany przed laty względami praktycznymi.

– Sierpień jako miesiąc żniw był też czasem, kiedy odnotowywano najwięcej wypadków spowodowanych nietrzeźwością, stąd też ten apel. Dziś może ten problem wygląda inaczej, ale utrwaliło się, żeby właśnie sierpień był miesiącem trzeźwości – tłumaczy ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej, który zachęca do wsłuchania się w ten apel Kościoła. Nie tylko ze względu na fakt, że na przestrzeni lat zjawisko nadmiernego spożywania alkoholu w Polsce nadal jest mocno widoczne, ale też dlatego, że zmienia się sposób „picia”. I wcale nie na lepsze.

– Piją ludzie, którzy stanowią pewną elitę społeczeństwa. To jest czasami ciągłe funkcjonowanie z alkoholem we krwi. Zmieniła się też drastycznie proporcja – ponad połowa pacjentów terapii uzależnień to kobiety.

Dlatego niech sierpień będzie początkiem dobrych zmian i okazją do przezwyciężenia nałogu.

– Bylebyśmy tego nie traktowali jak modne ostatnio wyzwania. To nie o to chodzi. Trzeźwość ma być dla nas, kształtować nasz charakter. Po drugie ma być dla innych, żeby dawać przykład, że się da. A po trzecie te wyrzeczenia są też darem, który możemy ofiarować za kogoś. To taka modlitwa.

W minioną niedzielę, w polskich kościołach odczytywano apel Zespołu Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Ponowiono w nim postulat wprowadzenia całkowitego zakazu reklamy alkoholu oraz skuteczniejszego egzekwowania zakazu jego sprzedaży osobom nieletnim.

MD
fot. pexels.com / Pixabay