„Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana” Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego

abp Depo

„Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana”

Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

Wielki Post, który przeżywamy, prowadzi nas do jeszcze pełniejszego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Wiara jednak, jak uczy św. Jakub Apostoł, bez uczynków jest martwa (por. Jk 2, 17). Co oznaczają te słowa i jaki jest pożytek z wiary bez uczynków, najlepiej pokazuje nam opis sądu powszechnego z Ewangelii św. Mateusza (por. Mt 25, 31-46). Pan Jezus zapowiada, że gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych, rozdzieli ludzi na tych, którzy czynili miłosierdzie i na tych, którzy nie rozpoznali Chrystusa w ludziach potrzebujących pomocy. Do tych pierwszych powie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
Tych zaś, którzy nie czynili miłosierdzia, przestrzega przed konsekwencjami odrzucenia na wieki.
Apeluję więc za bł. Janem Pawłem II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, o wyobraźnię miłosierdzia i przypominam, że uczynkami pobożnymi są: jałmużna, modlitwa i post. Te trzy dobre czyny są ściśle ze sobą związane i świadczą o naszej autentycznej wierze.
Niech więc w tegorocznym Wielkim Poście nie braknie, obok praktyk postu, modlitwy i rekolekcyjnego nawrócenia, również chrześcijańskiej jałmużny. Gorąco zachęcam do wielkodusznej odpowiedzi na propozycję Caritas. Co roku Caritas w Polsce rozprowadza wielkopostne skarbonki, zachęcając do rezygnacji w czasie Wielkiego Postu z wybranych rozrywek i zbędnych wydatków. Obok skarbonek „Jałmużna Wielkopostna” Caritas proponuje w tym roku Paschaliki (małe i duże) oraz Baranki do koszyczków wielkanocnych. Paschaliki są miniaturą Paschału, który wskazuje na Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego Pana. Zapalimy je najpierw od Paschału w naszych parafialnych świątyniach podczas Wigilii Wielkanocnej, a później zapalone ustawimy na naszych świątecznych stołach. Środki pieniężne pozyskane w ten sposób przeznaczone zostaną na pomoc najuboższym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Archidiecezji.
Tylko łącząc wiarę z uczynkami miłosierdzia możemy z ufnością patrzeć
w przyszłość i śpiewać refren dzisiejszego psalmu: mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
Na bogate w uczynki miłosierdzia przeżywanie Wielkiego Postu udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

/-/ + Wacław Depo
Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 10 marca 2014 r.

**********

Kuria Metropolitalna Częstochowa, 10 marca 2014 r.
w Częstochowie

Z a r z ą d z e n i e

Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach w drugą Niedzielę Wielkiego Postu br.

/-/ + Antoni Długosz
Wikariusz Generalny