Środa Popielcowa – duchową walkę czas zacząć

Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czas nawrócenia, poprzez który przygotowujemy się na celebrację największych tajemnic wiary chrześcijańskiej – męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podczas Mszy św. w Środę Popielcową kapłani sypią na głowy wiernych popiół. Ma to być znak pokuty i żalu za grzechy.

Wymowę Środy Popielcowej przedstawia metropolita częstochowski abp Wacław Depo. – Nie wolno nam dzisiaj zatrzymać się tylko na charakterze pokutnym tego dnia. Jak mówi św. Augustyn, jesteśmy chrześcijanami poprzez przyszłość. Ta przyszłość jest w ręku Boga. Chrystus wysłużył ją nam sobą – swoją śmiercią.

Metropolita częstochowski powiedział, że słysząc dzisiaj trudne słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, musimy powrócić do Księgi Rodzaju i do dzieła stworzenia świata. – Rzeczywistość tego prochu bardzo realnie weszła w życie ludzkie po tajemnicy grzechu pierworodnego. Wtedy człowiek uświadomił sobie, że źle użyta wolność jest nie tylko odejściem od Boga, ale to cios przeciwko sobie samemu. Jednak pomimo grzechy pierworodnego, w którym każdy z nas współuczestniczy, otrzymaliśmy dar Syna Bożego i odkupienie w Chrystusie. Słowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” słyszymy również podczas pogrzebu, jednak zaraz po nich padają kolejne: „Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju”. Pokazujemy więc, że śmierć nie jest końcem – podkreślił abp Depo.

Odnosząc się do modlitwy, postu i jałmużny, jako zalecanych przez Kościół praktyk wielkopostnych, pasterz archidiecezji częstochowskiej powiedział, że najważniejszą z nich jest modlitwa. – Ona jest spotkaniem z Bogiem poprzez dar Ducha Świętego, bez którego pomocy nie umiemy dobrze się modlić. Musimy sobie uświadamiać, że modlitwa nie jest naszą inicjatywą, ale wyjściem Boga do nas poprzez Ducha Świętego – Ducha prawdy. Kiedy wejdziemy na drogę modlitwy, możemy podjąć post. On musi być ukierunkowany również ku komuś, nie tylko ku czemuś. Kolejna droga to jałmużna, która nie jest tylko litością okazywaną ludziom potrzebującym, ale włączeniem się w dzieło pomnażania dobra.

Przypominamy, że dzisiaj obowiązuje post ścisły. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego wszyscy, którzy ukończyli 14. rok życia, muszą powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych, natomiast osoby pełnoletnie (do rozpoczęcia 60. roku życia) mogą dzisiaj spożyć tylko trzy posiłki – dwa mniejsze i jeden do syta.

Maciej Orman