Św. Józefie módl się za nami!

Dziś (20 marca) w całym Kościele obchodzimy uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Szczególnie przeżywać będą ten dzień zaangażowani w Duszpasterstwo Rodzin Nazaret w Archidiecezji Częstochowskiej.

– W programie zaplanowaliśmy Mszę św., a także konferencję. Będzie okazja również posłuchać świadectw o wstawiennictwie św. Józefa w życiu konkretnych osób. Warto tego dnia zatrzymać się i spojrzeć na tego wyjątkowego świętego, który doskonale zrealizował zadania wyznaczone mu przez Boga – do udziału w tym wydarzeniu zaprasza Paulina Janas.

Św. Józef to patron Kościoła powszechnego, licznych zakonów, a także małżonków i ojców. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci. – Dla mężczyzn św. Józef jest wzorem do naśladowania. Poznałem go jeszcze jako ministrant i lektor będąc dzieckiem, ale teraz przygotowując się do sakramentu małżeństwa jeszcze świadomiej zawierzam mu siebie. Przez jego wstawiennictwo prosiłem Boga o dobrą żonę. To bliski memu sercu święty – tłumaczy Adrian Skrzypczak.

O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako „męża sprawiedliwego”. Św. Jan Złotousty wspomina jego łzy i radości; św. Augustyn pisze o legalności jego małżeństwa z Maryją i o jego prawach ojcowskich; św. Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność Józefa ponad wszystkich świętych; św. Hieronim wychwala jego dziewictwo. Obchody uroczystości ku czci tego świętego rozpoczną się w Duszpasterstwie Rodzin Nazaret o godz. 18.

fot. www.misericors.pl