Święto Zwiastowania Pańskiego w Archikatedrze Świętej Rodziny

DSCF3203

Świętem świadczącym o wielkości Boga i świętem ludzi pokornym Jego woli nazwał abp Wacław Depo Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Metropolita częstochowski przewodniczył w Archikatedrze p.w. św. Rodziny Mszy św., będącej jednocześnie nabożeństwem odprawionym w 22. rocznicę ustanowienia Metropolii Częstochowskiej.
W homilii nawiązał do pielgrzymki Jana Pawła II z 2000 roku do Nazaretu. – Papież powiedział wtedy „W modlitewnym milczeniu można tam usłyszeć Fiat Maryi, które otwiera każdemu człowiekowi drogę zbawienia”. Metropolita częstochowski zachęcał do pójścia za głosem Maryi.
Maryja zwiastuje nam Boga, który stał się jednym z nas. Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą – to najwyższe w dziejach pozdrowienie człowieka przez Boga – mówił abp Depo.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/03/1-abp-depo-64.mp3]

Ten tytuł „napełniona Łaską, trzeba przetłumaczyć jako napełniona Chrystusem – dodał metropolita częstochowski, podkreślając, że tego gestu miłości dokonał sam Bóg. Odwołał się też do wypowiedzi ks. Kard, Józefa Ratzingera, traktującej o tym, że poczęcie Jezusa z Ducha Świętego i narodzenie z Maryi Dziewicy jest w swej istocie faktem zbawczym

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/03/2-abp-depo-64.mp3]

Maryja uczy nas posłuszeństwa wiary Bogu, który i nam się objawia w naszych rodzinach i naszych wspólnotach. – Aby wniknąć w głębie tajemnicy dzisiejszego dnia trzeba nam tak jak Papież – Pielgrzym uklęknąć w tamtym miejscu, gdzie Maryja uczy nas jak zawierzyć się Bogu. W postawie Maryi ukazana jest wielkość stworzenia – zachęcał abp Depo. Ostrzegał jednocześnie przed odchodzeniem od Maryi – Nasza cywilizacja podpowiada nam ową samowystarczalność, poza Bogiem. Jeśli Bóg wybrał Maryję to tym bardziej wypada to czynić każdemu z nas. Wybrać Maryję w drodze do zbawienia. Maryja staje się naszą Matką i Orędowniczką. Uczmy się od niej – zakończył metropolita częstochowski.