Święty na każdy czas …

Biskup Mikołaj z Miry, którego wspomnienie w kalendarzu gregoriańskim przypada na 6 grudnia, a w kalendarzu juliańskim na 19 grudnia, jest najbardziej rozpoznawalnym Świętym na całym świecie. Jest czczony przez Kościół Katolicki, jak i prawosławny. Greckie imię Mikołaj oznacza „zwycięzca ludu”. Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich.

W tych cudach przypisywanych św. Mikołajowi ciągle występuję liczba 3. Historia o trzech dziewczętach, którym podrzucił trzy kule, trzech młodzieńców, których ocalił od śmierci, trzech marynarzy, których ratuję z otchłani morza, trzech kupców fałszywie oskarżonych, których wyratował. Liczba 3 nie przypadkowo występuję w tych wszystkich historiach, ponieważ św. Mikołaj był głosicielem prawdy o Trójcy Świętej. – mówi ks. Mikołaj Węgrzyn

Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei w 325 r., na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej).

Św. Mikołaj jest patronem m.in. noworodków, pielgrzymów. Za jego wstawiennictwem o pomoc zwracają się także panny na wydaniu, żeglarze i studenci. Biskup Mikołaj przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież św. Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

MST

Grafika: KEP