„Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”

Pod hasłem „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” przebiegać będzie w tym roku Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpocznie się w niedzielę, 23 lutego. Abp Wacław Depo wyjaśnia pojęcie trzeźwości i odpowiedzialności w kontekście działania wolnej woli:

– Wróćmy do kart Pisma Świętego i Księgi Rodzaju. Pan Bóg stworzył nas na Swój obraz i na swoje podobieństwo. To co odkrywamy w tzw. złotych władzach człowieka to jest rozum i wolna wola. Rozum, który ma rozpoznawać prawdę, również o sobie samym, kim jestem wobec Boga i wobec siebie nawzajem, tak jak w przypadku Adama i Ewy. Jak również wolna wola pokazuję, że powinna być ukierunkowana ku wyborowi dobrej strony życia, a nie tej która mi zagraża. W tym wypadku jeżeli mówimy o trzeźwości to musimy się odwoływać bez przerwy do rozumu i do woli. Jeżeli rozpoznajemy rozumem, że nam to szkodzi to nie powinniśmy w to wchodzić, a nie to, że wola nam podpowiada, że może jest to korzystne, może jest to przyjemne, może to jest smaczne, i dlatego spróbujmy. To powracanie do ogrodu Eden jest obecne w tym temacie trzeźwości i odpowiedzialności za swoje wybory. 

Wielkim apostołem trzeźwości był kard. Stefan Wyszyński – wkrótce beatyfikowany. Prymas Wyszyński wielokrotnie cytował przestrogę błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, że „Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”. O pojęciu narodu, w kontekście Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, mówi abp Wacław Depo:

– Ja myślę, że pojęcie narodu jest spychane na margines i nawet widziane w kategoriach zagrożenia, że ono jest jakimś nacjonalizmem. A tutaj nie chodzi o nacjonalizm, czyli oddzielanie się od innych narodów, tylko o prawdziwe strzeżenie własnego narodu, na jakich fundamentach on się buduje, do kogo on się odnosi. My nie jesteśmy „samotną wyspą”, która rządzi się takimi czy innymi, tylko własnymi prawami, ale jesteśmy wśród innych narodów świata, które mają też swoją specyfikę, swoje sposoby przeżywania siebie. Dlatego kiedy znowu tutaj wracamy do odpowiedzialności za naród to rozumiemy, że musimy dojść do pojęcia, które nas tutaj powinno również zajmować, a mianowicie do rodziny. My się rodzimy nie w narodzie, tylko w rodzinie. Rodzina jest dopiero budulcem dla narodu, czyli dla społeczności języka, kultury i historii. Wychowanie człowieka również do jakieś wstrzemięźliwości od strony trzeźwości i abstynencji musi dokonywać się w rodzinie od samego początku.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu to jedna z inicjatyw związana z upowszechnianiem trzeźwości. Rozpoczyna się co roku w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Ma zachęcić do umiarkowania podczas karnawałowych zabaw oraz do podjęcia postanowień abstynencji, np. w czasie Wielkiego Postu. W tym roku Tygodniowi Modlitw o Trzeźwość Narodu będzie towarzyszyć nauka Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

MST

Foto źródło: archiczest.pl/ekai.pl