Trwa 44. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu „Światło-Życie”

„Wolni i wyzwalający” – pod takim hasłem w dniach 22-25 lutego trwa na Jasnej Górze Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu „Światło-Życie”. Coroczne spotkanie gromadzi uczestników Ruchu, zwanego popularnie oazą, którzy w domu Matki Bożej podsumowują dotychczasową działalność i przygotowują się na kolejny rok pracy formacyjnej.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu „Światło-Życie” bp Krzysztof Włodarczyk, zapytany o miejsce i rolę ruchu oazowego w Kościele powiedział, że kształtuje on nowego człowieka poprzez formację, czyli prowadzenie do osobowej relacji z Jezusem Chrystusem oraz pomaga odkryć wspólnotę Kościoła, który posiada pełnię zbawienia. Hierarcha wymienił też filary, na których opiera się działalność Ruchu. – Najpierw jest słowo Boże, później liturgia jako przeżywanie, celebracja świętych misteriów, a więc spotkanie z Bogiem w znakach sakramentalnych i wreszcie posłanie, które jest efektem formacji – nie jestem sam dla siebie, ale dla innych. Na zakończenie Eucharystii słyszymy: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, czyli idźcie i czyńcie uczniów.

Moderator generalny Ruchu „Światło-Życie” ks. Marek Sędek odniósł się do hasła tegorocznej Kongregacji, które brzmi „Wolni i wyzwalający”. Nawiązuje ono do 40. rocznicy powołania przez założyciela Ruchu, Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka stawiającego za cel zbudowanie w narodzie nowej kultury m.in. poprzez wychowanie w trzeźwości. – Chcemy zastanowić się, jakie nowe wyzwania stoją przed Ruchem i przed Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, żeby dobrze pełnić tę posługę wyzwalania w środowiskach, w których żyjemy. (…) Dla mnie ciągle stanowi to wyzwanie, żeby nie lękać się, tak jak mamy to zapisane w haśle KWC, podejmowania nowych i trudnych tematów, żeby poszerzać horyzonty o zaangażowaniu ludzi Ruchu, żeby pokazywać nowe przestrzenie. To jest związane z wolnością, bo trzeba mieć w sobie przeświadczenie, że Chrystus nas posyła i nie musimy lękać się tego świata.

Moderator Ruchu „Światło-Życie” Archidiecezji Częstochowskiej ks. Adam Polak powiedział, że Kongregacja Odpowiedzialnych to czas modlitwy, spotkania, a także pogłębionej refleksji intelektualnej nad tematem wyzwolenia człowieka oraz obecną kondycją ruchu oazowego w Polsce i poza jej granicami. Ks. Adam Polak zwrócił również uwagę, że w Ruchu „Światło-Życie” jest miejsce dla każdego, bo tworzą go ludzie różnego stanu, wieku i charyzmatu. – Są dzieci, młodzież, studenci, dorośli, rodziny, kapłani, osoby życia konsekrowanego. Jeżeli chodzi o kraje, to na razie wciąż dominują Polacy, ale coraz liczniejsze grupy oazowiczów tworzą się na Ukrainie, Białorusi, Słowacji, w Rosji, Czechach i Niemczech. Podczas Kongregacji możemy też spotkać nawet Chińczyków.

Ks. Krzysztof Gryz, moderator Diakonii Ewangelizacji Ruchu „Światło-Życie” Archidiecezji Częstochowskiej, podkreślił, że Ruch miał od początku charakter ewangelizacyjny. – To był jeden z ważniejszych charyzmatów, obok modlitwy i wyzwolenia. Jeżeli ta ewangelizacja ma być skuteczna, to musi docierać do konkretnego człowieka.

Nawiązując do hasła tegorocznej Kongregacji – „Wolni i wyzwalający” – ks. Krzysztof Gryz powiedział, że musimy przede wszystkim wyzwolić się od grzechu. – To jest nasze pierwsze wyzwolenie, którego musimy doświadczyć. Kiedy jesteśmy wolni od grzechu i żyjemy w prawdzie, wtedy przychodzi też wyzwolenie od lęku i różnych ludzkich słabości. Jesteśmy na Jasnej Górze również dlatego, żeby na nowo szerzyć to wyzwolenie. Musimy nieustannie się nawracać, więc chcemy napełniać się Duchem Świętym, by być wolnymi.

Wykład pt. „Nie lękajcie się – 40 lat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka” wygłosił ks. prof. Piotr Kulbacki. W swoim wystąpieniu przypomniał, że inicjator dzieła, Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, w jego ramach widział także diakonię życia, czyli służbę życiu, wyrażającą się w poszanowaniu sfery ludzkiej płciowości. – Konsekwencją jest akceptacja każdego ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Tak jak bez pozytywnych wzorców obyczajowych nie wychowamy do trzeźwości tylko posługując się restrykcjami prawnymi, tak sprzeciw wobec największego ludobójstwa współczesnych czasów domaga się nie tylko aktów legislacyjnych. Potrzeba dziś takiego kształtowania kultury płciowości u dorosłych i młodzieży, by miłość ludzka, ze swej natury skierowana ku życiu, ogarniała każdego człowieka, uprzedzała niejako poczęcie go i obejmowała jeszcze przed narodzeniem.

Dla Marty Łysek należącej do Domowego Kościoła Archidiecezji Krakowskiej Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu „Światło-Życie” to przede wszystkim czas spotkań. – Dla mnie najważniejsze jest to, że mogę się tutaj spotkać z ludźmi, którzy żyją Ruchem i zaczerpnąć od nich coś cennego. Ruch „Światło-Życie” przybliża podstawy życia chrześcijańskiego w taki sposób, że nie trzeba się zastanawiać, co robić. Wystarczy wziąć program i po prostu go realizować.

Spotkanie oazowiczów na Jasnej Górze potrwa do poniedziałku, 25 lutego.

Maciej Orman