Trwają obrady Kapituły Generalnej Zakonu Paulinów

jasna gora

Na Jasnej Górze trwają obrady Kapituły Generalnej Zakonu Paulinów. W tegorocznej Kapitule Wyborczej uczestniczy 59 delegatów. W jej skład wchodzą wszyscy dotychczasowi żyjący generałowie Zakonu, prowincjałowie ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Niemiec i Węgier, przeor Jasnej Góry oraz ojcowie i bracia kapitulni, czyli przedstawiciele społeczności zakonnej wyłonieni we wcześniejszych specjalnych wyborach. Podczas obecnej Kapituły Generalnej zostanie wybrany nowy generał Zakonu wraz z Radą czyli Definitorium, a także prokurator generalny przy Stolicy Apostolskiej oraz administrator generalny. Kolejnym krokiem będą nominacje nowych przeorów we wszystkich klasztorach paulinów w Polsce i na świecie, a więc także na Jasnej Górze. W drugim dniu obrad, na przewodniczącego Kapituły Generalnej uczestnicy wybrali o. Arnolda Chrapkowskiego, prawnika.