Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczęty

Dziś (czwartek 18 stycznia) rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W archidiecezji częstochowskiej został rozpoczęty Mszą św. o godzinie 18:00 w kościele Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie (kościół rektoracki).

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W każdej Eucharystii zwracamy się do naszego Zbawiciela z następującą prośbą: „Prosimy nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności”. Tak prosimy w każdej Eucharystii, na każdym odcinku Ziemi. Tą Eucharystią rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – mówił abp Wacław Depo.

Hasłem tegorocznego Tygodnika Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa pochodzące z Księgi Wyjścia – „Prawica Twoja wsławiła się mocą”.

Ten czas został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, duchownego Paula Watsona w 1908 roku. XV
rozdział Księgi Wyjścia pozwala nam zrozumieć, że droga do jedności musi często prowadzić przez wspólnotowe doświadczenie cierpienia. Wyzwolenie Izraelitów z niewoli jest założycielskim wydarzeniem tworzącym jeden lud, a dla Chrześcijan proces ten osiąga szczyt w tajemnicach Wcielenia i Paschy – podkreślał ks. dr Jarosław Grabowski – dyrektor Referatu ds. Ekumenizmu w Archidiecezji Częstochowskiej.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele trzech chrześcijańskich Kościołów. Mówi ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej oraz krajowy ewangelicki kapelan strażaków.

Każdy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest kontynuacją Chrystusowego misyjnego rozkazu z Góry Oliwnej. Mało tego – to jest także realizacja Testamentu Pana Jezusa: „Ojcze, chcę, aby oni byli jedno – jak ja w Tobie”. Gdzie uczyć się tej jedności jak nie przy ołtarzu? Gdzie uczyć się tej jedności, jak nie u stóp Chrystusowego krzyża? I z tego krzyża chcemy czerpać to,  co niezbędne w naszym codziennym życiu – mówił ks. Adam Glajcar.

Jak mówił ks. mitrat Mirosław Drabiuk z parafii prawosławnej Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej o ekumenizmie warto pamiętać nie tylko okazjonalnie.

To nie jest tylko jeden dzień w roku, ale to jest kontynuacja naszych dążeń płynących z serca i ze świadomości o tym, że dodamy jakąś swoją cegiełkę do pojednania z chrześcijanami. Cieszymy się bardzo z udziału w takim nabożeństwie i życzenia płynące też z serca, aby ruch rozwijał się na pokolenia które przyjdą po Nas, aby coś nowego dołożyć – mówił ks. Mirosław Drabiuk.

Z kolei ks. radca Krzysztof Góral, administrator parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie podkreślał, że jedność chrześcijan jest szczególnie ważna w obliczu prześladowań, z jakimi spotykają się wyznawcy Chrystusa na całym świecie.

Jest bardzo ważne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na świecie tyle jest prześladowanych chrześcijan, tylu chrześcijan traci życie, jest to chwila kiedy powinniśmy się nad tym zastanowić, czy oprócz modlitwy wspierającej ich możemy zrobić coś więcej – a mianowicie dawać świadectwo wspólnej wiary i wspólnego dążenia do pojednania – zaznaczał ks. Krzysztof Góral.

W Eucharystii rozpoczynającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uczestniczył również m.in. ks. Grzegorz Szumera – rektor Wyższego Seminarium Duchownego i ks. Mikołaj Węgrzyn – dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego.

Paweł Kmiecik