Uroczystości jubileuszowe w parafii św. Wojciecha

Parafia pw. św. Wojciecha w Częstochowie obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia powstania. 20 października uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

W rozmowie z Radiem Fiat abp Wacław Depo, mówił o nieustannej potrzebie budowania Kościoła jako wspólnoty ludzi:

Trzeba na to spojrzeć bardzo chrystologicznie. Pomimo, że tutaj mamy św. Wojciecha, biskupa i męczennika, ale mamy również Chrystusowy Krzyż, który zawsze jest na początku każdej ewangelizacji i tym samym na początku każdego jubileuszu i wznoszenia czy nawet zakończenia budowy kościoła. Ale ważna jest też nieustanna budowa Kościoła jako wspólnoty ludzi przede wszystkim i wiążąc ich z Bogiem i pomiędzy sobą. Bo tej odpowiedzialności zawsze nam potrzeba i to zarówno kapłanów, biskupów jak i wszystkich, którzy tworzymy Kościół.

Proboszcz parafii ks. prał. Stanisław Iłczyk, wyraził radość z możliwości uczestniczenia w historii Kościoła. Nawiązał również do prób utrudniania powstania parafii w czasach komunistycznych:

Jest to wielka radość, że stając się uczestnikiem tej wielkiej historii, bo tak trzeba o niej powiedzieć, że przychodzę tutaj jako następca tego wielkiego trudu, tych wszystkich, którzy tutaj na tej ziemi pochylali się, aby te mury powstały, aby ta świątynia powstała a nade wszystko klękali tutaj na tym miejscu. Aby wzrastała i zachowana została wiara w sercach, to przede wszystkim za to dzisiaj dziękujemy. Ale sprawując dzisiaj tak uroczystą Eucharystię, dziękuję również księżom biskupom, że się pochylają również nad tym miejscem. Bo nie tylko chcemy dzisiaj powiedzieć – „Boże, dziękujemy Ci”, ale chcemy powiedzieć również – „Boże przebacz tym, którzy tutaj na tym miejscu tak utrudniali, aby ta świątynia nie powstała, aby ta parafia nie powstała”.

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo, przypomniał, że pragnienie Boga w życiu każdego człowieka jest rzeczą naturalną:

I dzisiaj jesteśmy kolejnym pokoleniem ludzi, którzy z jednej strony są świadkami tamtego zmagania i budowania a z drugiej strony dzisiaj zdaje się przychodzić czas wolności, ale od wszystkiego, poczynając od Boga i pragnienia Boga w sercu człowieka. A my dzisiaj potwierdzamy, że to pragnienie Boga jest czymś naturalnym. To nie jest dodatek do życia. To jest związane z naturą każdego z nas to nasze podstawowe odniesienie do Boga.

Metropolita częstochowski zaapelował także, abyśmy każdego dnia byli gotowi na przyjście Jezusa:

I jeszcze ostatnia myśl. Pytanie Jezusa, czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Jest jedynie zapisane w Ewangelii wg św. Łukasza. Żaden z ewangelistów, nie powtarza tego pytania. I możemy powiedzieć, że może jest to swoista prowokacja idąca od samego Jezusa, jeden, jedyny raz. Pyta się o naszą gotowość na spotkanie z nim, może dziś, może jutro, w tajemnicy przejścia przez śmierć. Ale trzeba to pytanie również traktować jako zaproszenie do większej i wiary. Bo przecież jesteśmy na co dzień w rękach Boga. I nadszedł czas, aby zdać sobie sprawę ze świadectwa wiary na każdym etapie naszego życia, w radości, w bólu i nadziei. Bo Jezus może przyjść dzisiaj tak jak jest teraz z nami we wspólnocie eucharystycznej. Oby przychodzący Jezus znalazł w nas wiarę i miłość.

Na zakończenie Mszy św. abp Wacław Depo udzielił licznie zgromadzonym wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

PG