Uroczystości odpustowe i jubileuszowe w parafii św. Wojciecha

W uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski, w parafii św. Wojciecha odprawiona została Msza św. odpustowa, której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli liczni przedstawiciele duchowieństwa, z proboszczem parafii ks. prałatem Stanisławem Iłczykiem na czele, a w świątyni zgromadziło się wiele osób życia konsekrowanego, członkowie wspólnot i liczni parafianie. Jak powiedział abp Wacław Depo, św. Wojciech jest dla nas wszystkich bardzo ważnym wzorem:
– Niewątpliwie to są fundamenty Kościoła, dlatego św. Wojciech i św. Stanisław wyznaczają kierunki umacniania wiary chrześcijańskiej po 966 roku. Co ich dzisiaj przywołuje? Ta sama miłość Chrystusa, która nie tylko waha się czy pójść za nim, ale czy oddać życie za niego i za tych, którzy w niego uwierzyli. A że jest zmartwychwstały i żyje w kościele, to dlatego oni też żyją i św. Wojciech, i św. Stanisław i każdy inny święty, który woła o świętość i naszą wierność Chrystusowi.
W uroczystość św. Wojciecha obchodzono również jubileusz 50-lecia powstania parafii. Znaczenie tego wydarzenia dla całej wspólnoty podkreślał ks. Proboszcz Stanisław Iłczyk:
– Przeżywamy jubileusz 50-lecia naszej parafii. To jest cały rok jubileuszowy, ale w tym roku jubileuszowym mamy kilka takich szczególnych akcentów i dzisiaj mamy właśnie taki akcent odpustowy – jubileusz i odpust ku czci św. Wojciecha. Wielki święty, patron naszej Ojczyzny, patron naszej wspólnoty parafialnej, zapisany złotymi zgłoskami w historii naszej Ojczyzny. Dlatego chcemy dzisiaj wypowiedzieć to wielkie „Ciebie Boga wysławiamy” za patrona, za te 50 lat naszej wspólnoty parafialnej, za ten ogromny trud minionego pokolenia, które przyczyniło się do powstania tej wspólnoty parafialnej. Szczególnie wspominany tutaj ks. infułata Józefa Słomiana. Cieszę się, że ta uroczystość ma wymiar dla całej archidiecezji, również poprzez Radio Fiat, które często u nas gości.
W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo przypomniał sylwetkę św. Wojciecha i zwrócił uwagę na rolę, jaką odegrał on w historii Polski i historii polskiego Kościoła. Wspominając jubileusz parafii, abp Depo przypomniał osoby, które przyczyniły się do jej powstania, m.in. bp. Stefana Barełę, abp. Stanisława Nowaka, ks. Józefa Słomiana, wzywając do modlitwy w ich intencji.
Metropolita odniósł się również do niedawnych, bolesnych dla każdego chrześcijanina, wydarzeń w kraju:
– Osobiście dotykało nas sprofanowanie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i Dzieciątka, który był naklejony nie tylko na urzędowych miejscach kościoła czy parafii, ale również na śmietnikach i w miejscach niegodnych. Trzeba nie być Polakiem, ale zdrajcą, zdrajcą narodu i Kościoła, tej wiary tysiąclecia, żeby dokonać takich czynów i prowokować chrześcijan i katolików do wojny. A później usłyszymy „religijna wojna polsko-polska”. Nie ma zgody na takie postawy.
Abp Wacław Depo zakończył homilię wezwaniem, abyśmy za wstawiennictwem św. Wojciecha na nowo uwierzyli w moc wiary, w moc bezpośredniej więzi z żywym Bogiem, byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary i przekazanie tej wiary naszym dzieciom i młodzieży.
Uroczystości odpustowe w parafii św. Wojciecha uświetniła orkiestra jasnogórska pod dyrekcją Marka Piątka oraz chór parafialny.

ZD