Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy

Archidiecezja częstochowska ma 28 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. 19 października Mszy św. połączonej z ustanowieniem szafarzy w Kościele Rektorackim pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Przybylski.

W rozmowie z Radiem Fiat hierarcha podkreślił jak ważna jest posługa szafarzy Komunii Świętej w Kościele:

To rzeczywiście dla nas wielka pomoc, wielkie wydarzenie w Kościele częstochowskim. Bo chyba nikomu kto wierzy w Boga i kto praktykuje wiarę nie trzeba mówić jak bardzo ważną rzeczą źródłową i szczytową jest Eucharystia. Nas księży jest coraz mniej, więc potrzebujemy takich najbliższych współpracowników głównie do tego żeby służyć chorym. Bo nadzwyczajny szafarz Eucharystii to człowiek który jakby pomaga kapłanowi zanosić Pana Jezusa do ludzi chorych, zwykle robią to w niedzielę, kiedy my księża odprawiamy Mszę świętą. I oczywiście w sytuacjach w których jest bardzo dużo ludzi, po to żeby sprawnie przebiegała liturgia.

W homilii bp Przybylski mówił o tym, abyśmy od początku do końca byli sługami Boga w Eucharystii:

Chcę dzisiaj uwielbiać Boga w ten Maryjny dzień za was, którzy zbliżacie się przez tę swoją posługę do rzeczy Najświętszych. Bo jeśli chcemy zaradzić jakimkolwiek ludzkim kryzysom, kryzysom Kościoła to możemy to zrobić tylko dzięki Bogu. A Bóg jest tutaj z nami  w Eucharystii. Bądźmy więc od początku do końca i we wszystkim sługami Boga w Eucharystii.

O historii powstania w Kościele funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, mówi ks. dr Krzysztof Bełkot kierownik Referatu Prawnego Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów kurii metropolitalnej w Częstochowie:

Jeśli chodzi o nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej to musimy pamiętać o początkach. Święty papież Paweł VI przywrócił tę funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej 29 stycznia 1973 roku bardzo ciekawym dokumentem, instrukcją „IMMENSAE CARITATIS” („Nieskończona miłość”). Już sam tytuł tego dokumentu mówi nam kim Pan Jezus dla nas jest, jest nieskończoną miłością. Konferencja Episkopatu Polski podjęła ten temat i 2 maja 1990 roku wprowadzono tę funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w Polsce i tam właśnie określono warunki w których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować Kodeks Prawa Kanonicznego, kanony 910 i 930. Czyli po prostu biskupi na tej podstawie mogli powoływać w swoich diecezjach nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Jeden z nowo przyjętych szafarzy Adam Ciszowski, wyraził swoją radość z możliwości pełnienia tej funkcji:

Moje serce uradowało się, że mogę tutaj taką posługę dla swojej parafii pełnić. Ale przede wszystkim dla chorych, do których będę mógł z Panem Jezusem przyjść i uszczęśliwiać ich, jeśli oni nie mogą. No i służyć parafii, służyć Panu Bogu tak jak potrafię.

Uroczyste ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej poprzedziły kurs i przygotowanie teologiczno-liturgiczno-duchowe.

PG