W podzięce za dary Boże

Około 30 tys. rolników uczestniczyło w centralnych uroczystościach związanych z Ogólnopolską Pielgrzymką Rolników i Świętem Dziękczynienia za Plony. Mszy św. na placu przed Szczytem jasnogórskim przewodniczył i wygłosił homilię biskup włocławski Wiesław Mering. Jak co roku obecny był minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

W homilii bp Wiesław Mering, podkreślał jak ważne jest dzielenie się z innymi posiadanym dobrem:

Cieszymy się, bo dobry dar, który otrzymujemy, bogaci nas. Tylko ten jest bogaty prawdziwie, który umie się dzielić. A tu właśnie uczymy się dzielić owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tutaj uczymy dzielić się posiadanym dobrem, i uświadamiamy sobie, że służy ono nie tylko nam, a nawet nie tylko naszym najbliższym, ale wszystkim potrzebującym, którzy swoją pracą przyczyniają się do lepszego bycia człowieka. Ciągle nie brak biednych ludzi.

Hierarcha podkreślił również znaczenie wsi jako ostoi wiary:

Od początku chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie to właśnie wieś była matecznikiem wiary. Świątynie parafialne do dzisiaj są ozdobą większości naszych wiosek, naszych miasteczek, a wierni ze swojego niedostatku potrafili utrzymywać w porządku Dom Boży, traktując go jako dumę i fundament swojej tożsamości, swojej małej Ojczyzny, która integrując i łącząc mieszkańców wytwarza wspólnotę wielkiej narodowej polskiej Ojczyzny. Tak toczyła się nasza historia, że to, co katolickie zawsze broniło, umacniało i ożywiało to, co najbardziej nasze, co polskie.

Biskup włocławski apelował także, by dziękować za plony – owoce pracy rąk ludzkich:

– Dziękujmy z prostotą i prośmy. Dziękujmy za plony, za pracę rąk ludzkich, za owoce ziemi, za tę szczególną wspólnotę, jaką jest naród, za wiarę, kulturę myśli i serc, za wspólnotę, która jest nasza siłą.

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, list do uczestników Jasnogórskich Dożynek odczytała Halina Szymańska, szef kancelarii Prezydenta RP. W liście Prezydent pozdrowił wszystkich uczestników Dożynek:

POSŁUCHAJ LISTU

Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy bp Edward Białogłowski podziękował za udział w uroczystości:

– W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej polecamy Ci wszystkich Obrońców naszej Ojczyzny, tych, którzy polegli w Jej obronie, tych którzy zostali naznaczeni stygmatem różnego cierpienia, tych którzy przeżyli tamten, trudny czas i troszczyli się o odbudowę moralną i materialną naszej Ojczyzny. Królowo Pokoju prosimy Cię o dar pokoju oraz o mądrość kierującymi państwami, aby starali się budować pokój na sprawiedliwości i prawdzie. Maryjo Królowo Polski, Oblubienico Ducha Świętego pomóż nam często dziękować Bogu za polskich rolników i za wszystkich związanych z sektorem rolnictwa, którzy kochają ziemię ojczystą, troszczą się o gospodarkę rolną, dzielą się owocami swej pracy, aby nie brakło nam codziennego chleba. Spójrz na wieńce dożynkowe, na wykonawców tych dzieł, spójrz na delegacje z tymi wieńcami, którzy przybyli aby modlić się, dziękować i radować w imieniu całej Polski.

Starostami tegorocznych dożynek byli Jolanta i Józef Nawroccy z Kuźnicy, którzy tradycyjnie przekazali bochenki chleba na ręce duchownych oraz przedstawicieli rządu i parlamentu.

Podczas uroczystości pieśni wykonywał chór Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej w Częstochowie oraz Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka.

PG

Dźwięki do transkrypcji: BPJG