W trosce o polskie media

Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo, rozpoczęła dzisiaj (5 listopada) spotkanie Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie Rady dotyczyło m. in. troski o jakość dziennikarstwa, a przede wszystkim o prawdę i uczciwość w mediach.

– Na dzisiejszym spotkaniu obok dokumentu, który przygotowujemy – vademecum dla duszpasterstwa medialnego, będziemy także rozmawiać o bardzo ważnym wydarzeniu, jakim jest dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Głównym celem spotkania jest przygotowanie dokumentu „W trosce o człowieka na medialnym areopagu”, który może stać się poradnikiem dla dziennikarzy, nie tylko mediów katolickich.

– Dokument jest przejawem troski Kościoła o całokształty spraw medialnych, nie tylko mediów katolickich, ale w ogóle przekazów medialnych zarówno w tradycyjnych mediach jak i nowoczesnych. – powiedział ks. prof. Michał Drożdż, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie.

Jednym z elementów dokumentu przygotowywanego przez Radę jest przeciwdziałanie i reagowanie na kryzysy wizerunkowe. Kościół w Polsce jest bardzo często atakowany w mediach świeckich, które nierzadko posługują się kłamstwem lub manipulacją.

– Kryzysy często przyćmiewają całe dobro, które się dzieje w Kościele, są bardziej spektakularne, medialne, najbardziej rozpowszechniane przez media świeckie lub nieprzychylne Kościołowi. Jeśli coś jest nieprawdą, fałszem, jeśli coś jest rozpowszechniane i nie ma znamion żadnej prawdy to należy reagować szybko i zdecydowanie. Należy rozpowszechniać informacje prawdziwe, dyskutując i prostując nieprawdziwe informacje. Nie robimy tego, by bronić wizerunku Kościoła, ale bronić prawdy, a więc Chrystusa – powiedziała prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Monika Przybysz.

Prace nad dokumentem koordynuje ks. prof. Michał Drożdż, w skład zespołu redakcyjnego weszli: o. Mirosław Chmielewski, ks. Józef Kloch, Monika Przybysz, a ks. Piotr Zaborski, Dyrektor Radia Fiat został sekretarzem zespołu redakcyjnego.

Dokument ma zostać zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w styczniu 2020 roku.