W trosce o wspólny dom – Ziemię

Każdy oddech, szklanka wody, zieleń za oknem … – to dar życia Ziemi dla nas. Niestety człowiek nie potrafi o ten dar dbać. Zanieczyszcza środowisko poprzez zaśmiecanie lasów, marnowanie wody czy smog. W trosce o wspólny dom Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi podjęły wezwanie papieża Franciszka do ekologicznego nawrócenia. Działania w ramach projektu zostały przemyślane i ułożone już w ubiegłym roku, 2019. W 2020 roku ekologiczny projekt planuje wdrożyć kolejne 7 diecezji. W najbliższych latach Caritas Archidiecezji Częstochowskiej także włączy się w realizacje projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Jakie działania będą realizowane w ramach projektu mówi Joanna Ziaja, animator projektu ekologicznego Laudato Si’ w Archidiecezji Częstochowskiej:

– Projekt zakłada m.in. stworzenie sieci animatorów Caritas Laudato si’ oraz wspieranie lokalnych inicjatyw wolontariackich, parafialnych i szkolnych wspólnot Caritas. Działania projektowe będą realizowany w 12 diecezjach w całej Polsce. Działania projektowe w zakresie ekologii integralnej obejmują: aktywizacje wspólnot Caritas w Polsce i kształtowanie postaw pro środowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’, rzecznictwo na rzecz ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu. W ramach projektu zostaną zaktywizowane lokalne wspólnoty Caritas.

Jak mówi papież Franciszek: „Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni”. Kto może włączyć się w działania projektu Laudato Si’?

Apel Papieża Franciszka troska o wspólny dom jest skierowany nie tylko do katolików, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Laudato Si’ skierowane są do każdego człowieka i do ludzi konkretnych społeczności, przez których ta zmiana ekologiczna może się dokonać. – mówi Joanna Ziaja. 

Zespół zaangażowanych ekologicznie pracowników i wolontariuszy będzie rozpoczynać ekologiczne działania animacyjne i edukacyjne. Do wzięcia udziału w projekcie zachęca Joanna Ziaja:

Chciałam zachęcić wszystkich do podjęcia wyzwania jakie stawia nam papież Franciszek. W obliczu zmian klimatycznych i konsekwencji, jakie ze sobą niosą dbanie o środowisko powinno być szczególnie ważne. Dbanie o środowisko poprzez segregowanie śmieci i korzystanie z odnawialnych źródeł energii to tylko przykłady praktyk ekologicznych, do których chciałam wszystkich zachęcić. Poprawią jakość życia nam wszystkim. 

Papież Franciszek wzywa do zadbania o środowisko. Każdego dnia ludzie podejmują setki decyzji, które wpływają na środowisko oraz na los wszystkich zamieszkujących je stworzeń. O wymiarze duchowym projektu mówi ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:

Te słowa, które kieruje do nas papież Franciszek w encyklice Laudato Si’ to wezwanie o przemianę serca i powrotu do harmonii. Najpierw tej harmonii wewnętrznej, o czym tak mocno przypomina duchowość chrześcijańska. Kiedy człowiek pogodzony jest sam ze sobą to jest jednocześnie w harmonii ze światem. Nie robi nic przeciw sobie, a jednocześnie nie robi nic przeciw Ziemi, na której żyję.

Ekologia integralna jest odpowiedzią Kościoła Katolickiego na światowy kryzys ekologiczny i społeczny. Odnosi się ona nie tylko do wzajemnych relacji między organizmami żywymi i środowiskiem nieożywionym, ale także do warunków życia ludzi i szans przetrwania społeczeństw.

Foto źródło: caritas.czest.pl