XXVI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

8-9 lipca na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. W tym roku hasłem przewodnim, które towarzyszyło licznie zgromadzonym pielgrzymom było „Idźcie i głoście”. W niedzielę 9 lipca o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.
Na przywitanie o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, powiedział: ’My chcemy Boga Panno Święta’ – tak wołają pielgrzymi jasnogórscy, Rodzina Radia Maryja, kiedy staje na tym świętym dla nas wszystkim miejscu. Przed Cudownym Obrazem Panny Świętej, co Jasnej broni Częstochowy, wyznajemy naszą wiarę, dajemy świadectwo, że chcemy Jej obecności w naszym życiu, we wszystkich wymiarach naszej codzienności. Patrząc na Matkę Bożą, chcemy iść i głosić, być sługami Bożej obecności, stawać się sługami Boga, trwać przy Nim, jak Maryja.
W homilli abp Jan Pawłowski mówił przede wszystkim o rodzinie – W ostatnim czasie (…) są takie siły, takie grupy nacisku, takie diabelskie knowania, które chcą prawdziwy wizerunek rodziny rozmazać, chcą zdestabilizować, chcą wprowadzić taki relatywizm, żeby podzielić, popsuć, wcisnąć, że nienormalne jest normalne, a to, co normalne jest staroświeckie, przestarzałe. I chcą nawet wyśmiać tych, co pragną mieć rodzinę, co pragną mieć więcej dzieci, co są hojni w dawaniu życia. – Arcybiskup mówił dalej, że – Rodzina to także społeczeństwo, naród, rodzina rodzin, dlatego ta nasza pielgrzymka ma charakter rodzinny, narodowy, nawet chyba europejski i światowy, bo wiem, że tu są przedstawiciele rodzin nie tylko z Polski.
Swoje słowa do uczestników pielgrzymki skierował prezydent Andrzej Duda pisząc w liście m.in. – Chcę dzisiaj z całego serca podziękować Rodzinie Radia Maryja za wszystkie te wspaniałe dzieła. Dziękuję za to, że współtworzą Państwo właśnie i takie media. Że na co dzień kierują się Państwo ewangelicznym wskazaniem, które jest również hasłem obecnej pielgrzymki: „Idźcie i głoście” – List odczytał minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski.
Na zakończenie minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Premiera odczytała list premier Beaty Szydło, w którym pisze m.in. na temat postawy ewangelizatora – To chwalebna, ale i odpowiedzialna misja – przejawia się bowiem poprzez okazywane miłosierdzie i otwarcie serca na drugiego człowieka. Poprzez bycie wzorem postawy moralnej i inspirującym przykładem dla innych. Poprzez bycie dobrym człowiekiem.
Swoje słowo do pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze skierował także papież Franciszek. – Pamiętam także o dzisiejszej wielkiej pielgrzymce polskiej Rodziny Radia Maryja, która odbywa się w sanktuarium w Częstochowie.
Pielgrzymka Rodzin Radia Maryja przybyła na Jasną Górę po raz 26.

MK