Zakończyły się rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Jasnogórska Rodzina Różańcowa zakończyła swoje rekolekcje w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w dniu święta swojej patronki – Matki Bożej Rożańcowej. Coroczne rekolekcje wspólnoty są jedną z niewielu okazji do spotkania się miłośników różańca z całej Polski, ale również spoza granic kraju. O przebiegu rekolekcji mówi o. Marek Nowacki, dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej:
– Uczestniczyliśmy konferencjach Wincentego Łaszewskiego – mariologa. Dotykał on najróżniejszych aspektów modlitwy różańcowej począwszy od historii, ale przede wszystkim skupił się na duchowości i znaczeniu teologicznym. Ukazał nam Maryję jako apokaliptyczną niewiastę, która wychodzi na pustynię, a także walkę, która ciągle toczy się w życiu Kościoła. Omówił też aspekty praktyczne, czyli wskazania które pomagają głębiej wchodzić w tą świętą przestrzeń. Zachęcam do zapoznania się z konferencjami. Będą one dostępne na naszej stronie.
O. Marek już widzi pierwsze owoce rekolekcji:
– Już samo doświadczenie wspólnoty jest dla mnie owocem tych rekolekcji. Świadectwo ich życia jest wsparciem.
Tak duże spotkanie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej było ostatnim przed 50-leciem od jej powstania. Jubileusz rozpocznie się w styczniu.

Konferencje Wincentego Łaszewskiego będą dostępne na stronie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

KN