„Znajdź czas dla Maryi” – pielgrzymka ZHR na Jasną Górę

W dniach 13-15 września pod hasłem „Znajdź czas dla Maryi” odbyła się 37. Pielgrzymka Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Jasną Górę. W spotkaniu wzięli udział harcerze i harcerki, wędrowniczki i wędrownicy, instruktorzy i instruktorki – w sumie ok. 800 osób z całej Polski.

To spotkanie zarówno z Maryją, jak i przyjaciółmi harcerskiej drogi, ma szczególny wymiar – odbywa się w roku jubileuszu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Polsce. O tym co zachęca młodych, aby wstąpić do ZHR-u, mówi ks. harcmistrz Robert Mogiełka, Kapelan Naczelny ZHR:

Myślę, że dzisiaj jest większa świadomość rodziców, którzy coraz częściej wybierają pośród organizacji harcerskich. Często do nas dzwonią z pytaniem, gdzie są jakieś jednostki, aby zapisać dziecko do ZHR, ponieważ rodzice widzą naszą tożsamość, że nie odchodzimy od tych wartości tradycyjnych, gdzie jest miejsce dla Pana Boga, miłość Ojczyzny, służba, oddanie. Myślę, że jak młody człowiek wstępuje do harcerstwa, to tam jest w pierwszej kolejności przyjaźń, poczucie bliskości, wspólnoty, potem przygoda, a potem mając coraz większą świadomość wartości, z nimi się identyfikują.

Podharcmistrz Jacek Łuczak, komendant 37. Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę mówi o znaczeniu tegorocznego hasła pielgrzymki „Znajdź czas dla Maryi”:

W tym roku pielgrzymowaliśmy pod hasłem „Znajdź czas dla Maryi”, to hasło jest wynikiem takiej naszej refleksji nad tym, w jaki sposób traktujemy czas, który dostaliśmy do dyspozycji, i jakie rzeczy stanowią dla nas priorytety. Chcieliśmy młodym ludziom i uczestnikom naszej pielgrzymki zwrócić uwagę, że w życiu czas należy szanować i znajdować w swoim życiu czas na rzeczy istotne.

Zakończeniem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia sprawowana w niedzielę, 15 września o godz. 11:00 w bazylice.

PG

Dźwięki do transkrypcji i zdjęcie: BPJG