Żywe jest Słowo Boże i skuteczne

Ewangelia Mateusza stała się w tym roku przestrzenią zmagań uczniów Szkół Podstawowych, którzy podeszli dzisiaj (23 lutego) do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Wyższego Instytutu Teologicznego przy ul. św. Barbary.

 – W tegorocznej edycji konkursu bierze udział 27 finalistów z całej archidiecezji. W zmaganiach na etapie szkolnym wzięło udział blisko 1000 uczniów. Cieszymy się, że zainteresowanie Pismem Świętym w Szkole Podstawowej z roku na rok jest większe i przejawia się to też w poziomie zakwalifikowanych do dzisiejszego konkursu. Pytania testowe nie należały do najłatwiejszych, a przygotowała je w tym roku diecezja bielsko-żywiecka – wylicza ks. Paweł Wróbel z referatu katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

 

Nad przygotowaniem uczniów do konkursu czuwali katecheci. Dla siostry Eweliny Dudzik – zmartwychwstanki, taka praca to przede wszystkim towarzyszenie dziecku, w jego odkrywaniu słów zawartych w Piśmie Świętym. Podobne zadanie przygotowania ucznia spoczywało na katechetce, Małgorzacie Wolskiej z Krzepic, która zauważa, że na etapie diecezjalnym uczeń ma świadomość powagi sytuacji w jakiej się znalazł.

 

Emilia Kozłowska i Patryk Kowalski, uczniowie biorący udział w konkursie uważają, że dla nich zwycięstwem jest już samo znalezienie się na etapie diecezjalnym i możliwość lepszego zgłębiania Ewangelii według św. Mateusza.  – Pani katechetka powiedziała, że jest konkurs i postanowiłem się zgłosić. Tekst Ewangelii był trudny, ale warto było go zgłębiać. To świetna lektura, którą polecam każdemu – podkreśla Patryk.

Konkurs Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych organizowany był po raz XXII. I miejsce ex equo jury po ocenie prac przyznało Elizie Musiał z Dąbrowy Zielonej oraz Bartłomiejowi Rozemberg z Rędzin. II miejsce zajął Aleksander Kozerski ze SP nr 50 w Częstochowie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!