6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów w MGS

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie to miejsce gdzie można na co dzień obcować wielką sztuką. Oprócz prezentowania dzieł wybitnych polskich artystów, MGS promuje młodych twórców organizując m. in. prestiżowe konkursy dla młodych plastyków. Do najważniejszych z takich konkursów należy Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów imienia Mariana Michalika. Trwa właśnie przyjmowanie prac do szóstej edycji tego wydarzenia. Podstawowym celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają artystów malarzy, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Zgłoszenie prac do 30 marca 2018 roku. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: w pierwszym etapie jury zakwalifikuje prace do udziału w wystawie konkursowej na podstawie elektronicznie nadesłanej dokumentacji, w drugim etapie wybierze laureatów na podstawie oryginałów prac. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 9 czerwca 2018 roku.

ZD