70 lat Filharmonii Częstochowskiej

FILHARMONIA

W marcu br. mija 70 lat od pierwszego koncertu częstochowskiej orkiestry symfonicznej. Moment ten jest oficjalnie uznawany za początek działalności Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Z okazji 70. rocznicy powstania tak ważnej dla Częstochowy instytucji kulturalnej odbędzie się niezwykły koncert jubileuszowy.

Jubileuszowi 70-lecia Filharmonii Częstochowskiej towarzyszą rozmaite wydarzenia kulturalne. Obchody kulminacyjne odbędą się dzisiaj, 20 marca, kiedy na scenie filharmonii wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Chór Filharmonii Łódzkiej oraz Kapela Sebastiana Karpiela-Bułecki. – Postanowiliśmy pójść w stronę muzyki polskiej, która nie jest tak często wykonywana na polskich estradach filharmonicznych. Zaczniemy od Uwertury do opery „Dwie chatki” Karola Kurpińskiego. Jest to muzyka wczesnoromantyczna, ale uwertura jest znakomicie napisana, bardzo dowcipnie. Myślę, że będzie się dobrze tego słuchać. Później olbrzymi rozmiarami poemat symfoniczny „Step” Zygmunta Noskowskiego, który przywołuje obrazy dawnych rubieży Rzeczypospolitej. Kończymy z obecnością Kapeli Sebastiana Karpiela-Bułecki. Wraz z chórami wykonamy suitę z baletu „Harnasie” Karola Szymanowskiego – utwór inspirowany folklorem góralskim – mówi dyrektor artystyczny Filharmonii, Adam Klocek.
Koncertowi będą towarzyszyły również dwie wystawy. Tę fotograficzną przygotowuje częstochowski fotograf Zbigniew Burda, która od kilkunastu lat związany jest z Filharmonią. Ekspozycja będzie obejmowała blisko 100 zdjęć. – Na wystawie zobaczymy 25 zdjęć wielkoformatowych, które będą zawieszone po obu stronach budynku. W foyer na lustrach zawisną zdjęcia przedstawiające historię filharmonii – będą to zdjęcia czarno-białe, archiwalne. Będzie również kilka zdjęć pana Edmunda Mularza, który współpracował z Filharmonią, a był prezesem Częstochowskiego Towarzystwa Fotograficznego i również moim nauczycielem fotografii, więc chciałem mu w ten sposób oddać taki mały hołd. Pojawią się także zdjęcia wszystkich dyrektorów, którzy do tej pory zarządzali tą instytucją oraz zdjęcia znanych muzyków – informuje twórca jubileuszowej wystawy.
Wystawa fotograficzna nie będzie jednak jedyną, bowiem po raz pierwszy Filharmonia udostępni przybyłym eksponaty związane z samym Bronisławem Hubermanem. Przedmioty te wyszukiwane są przez pracowników Filharmonii m.in. na rozmaitych aukcjach. – Będziemy inaugurować wystawę pamiątek po Bronisławie Hubermanie, czyli po patronie naszej Filharmonii. Zgłosił się do nas kolekcjoner, który posiadał kilka przedmiotów związanych z Hubermanem. Były to trzy przedmioty – okazało się, że są one dla nas bardzo cenne. Dlatego postanowiliśmy szukać dalej i tę nasza kolekcję powiększać. W piątek zaprezentujemy kilka przedmiotów, które bezpośrednio należały do Bronisława Hubermana bądź też mówią o nim – szczegóły wystawy zdradza Dariusz Madejski.
Jubileuszowi Filharmonii Częstochowskiej towarzyszy również niezwykła monografia stworzona przez Wandę Malko: „70 lat Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie. Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana 1945 – 2015”. Jest to pierwsza tego typu praca opowiadająca o dziejach Filharmonii. Autorka pracowała nad nią ponad dwa lata. – Od dawna interesuję się życiem muzycznym Częstochowy, które dotychczas nie było opracowane. Nie było żadnych monografii dotyczących na przykład życia muzycznego w okresie międzywojennym, nie była udokumentowana historia szkolnictwa muzycznego i nie były udokumentowane dzieje orkiestry symfonicznej. Doskonałą okazją do tego stał się jubileusz 70-lecia tej orkiestry i Filharmonii Częstochowskiej, która jest instytucją mającą ogromny wpływ na rozwój życia kulturalnego w Częstochowie – mówi Wanda Malko, która, tworząc pracę, dotarła do tysięcy dokumentów.
Z okazji jubileuszu życzymy Filharmonii Częstochowskiej wielu kolejnych lat udanej działalności.

Katarzyna Kowal