Cyberfoto 2015

DSCF4003

W Galerii „Art-Foto” Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie miał miejsce dziś wieczorem, 17 kwietnia, wernisaż pokonkursowej wystawy fotografii XVIII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2015. Na Konkurs nadesłano 295 prac 54 autorów, do wystawy zakwalifikowano tymczasem 130 zdjęć 48 autorów. Prezentowane prace są różnorodne.

– Kiedy technologia spotyka sztukę, wytwarzają się pewne przestrzenie, również przestrzenie fotografii, które do tej pory były dla twórców może mniej poznane, ale twórcy coraz chętniej sięgają właśnie po technologie – zauważa Sławomir Jodłowski, artysta-fotografik, członek ZPAF, juror. – Główną zaletą Cyberfoto jest jej różnorodność. Każda wystawa, każda edycja Cyberfoto jest zupełnie odmienna. Pewnie, że są tutaj również prace kontrowersyjne, ale myślę, że kontrowersje wpisane są właśnie w ideę Cyberfoto i tworzą siłę napędową tego typu fotografii.

Przyznano łącznie 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. Za najciekawszy uznano cykl prac „Kulturystki kultury” Pauliny Stasik z Kańczugi, studentki malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Drugie miejsce zajął Adam Markowski z Częstochowy za zestaw prac „Zagubione i znalezione”, „Obiekty”, „Nadeszło jutro”. – Ta fotografia przypomina czy stara się nawet analizować syndrom katastrofy lotniczej. Coś co od 2010 roku praktycznie cały czas istnieje w świadomości polskiej, ale autor trochę ironicznie do tego podchodzi – wyjaśnia Krzysztof Jurecki, krytyk i historyk fotografii, wykładowca akademicki, przewodniczący jury. Trzecią nagrodę otrzymała Magdaleny Samborska z Pabianic za tryptyk „Płeć domniemana”. – Wiemy sami z różnego rodzaju debat sejmowych, z dyskusji, że na nowo definiuje się pojęcie kobiecości i męskości. Autorka stworzyła prace mocno działające pod względem wizualnym – dodaje Krzysztof Jurecki.

Twórcami wyróżnionych cyberzdjęć są Natalia Zakrocka z Warszawy za prace „O”, „N”, „A”, Małgorzata Kozakowska z Częstochowy za cykl „Gra formy i czasu” oraz Jan Zych z Krakowa za zestawy „Lot”, „Obiekt”, „Twierdza”, „Wieża Babel”.

Część prac dotyka kwestii politycznych, jak feminizm, konsumpcjonizm, globalizacja.

Wernisażowi towarzyszył wykład „Problematyka śmierci fotografii artystycznej w XXI w.”, który wygłosił Krzysztof Jurecki, od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii w magazynach branżowych, prywatnie interesujący się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX w.

Wystawę w ROK zwiedzać można od 17 kwietnia do 30 czerwca. Organizatorem Konkursu jest ROK w Częstochowie przy współpracy Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców.

Krzysztof Rygalik

zakwalifikowani na cyberfoto 2015