Dzień Wolnej Sztuki

Kolejny Dzień Wolnej Sztuki odbył się 27 kwietnia w Galerii Dobrej Sztuki w Częstochowie.

Ideę tego przedsięwzięcia wyjaśnia Agnieszka Miry z Działu Sztuki częstochowskiego muzeum.

To jest ogólnopolska akcja, która ma nam pomagać w wolniejszym zwiedzaniu wystaw. Badania pokazują, że bardzo szybko zwiedzamy, przechodzimy od jednego do drugiego eksponatu. Ten dzień pozwala nam skupić się na wybranych dziełach sztuki. Muzeum wybiera pięć eksponatów z całej wystawy i podczas trwania akcji przy każdym z nich dyżuruje jeden pracownik. Opowiada on zwiedzającym o pracy, historii jej powstania, artyście. Muzeum częstochowskie uczestniczy w tej akcji po raz drugi — tłumaczy organizatorka.

Wydarzenie spotkało się z dobrym odbiorem mieszkańców, którzy mogli w sposób bardziej dociekliwy niż zazwyczaj poznać wybrane eksponaty. Wolniejsze obcowanie ze sztuką było możliwe między godziną 12:00 a 13:00, jednak zachęcamy do spokojniejszego zwiedzania galerii przez cały rok.

DC