Fotografie Tomasza Komorowskiego w MGS

tk_5

Do końca sierpnia w Sali Poplenerowej Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie królować będą fotografie Tomasza Komorowskiego. Komorowski jest absolwentem Wydziału Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, tam również obronił doktorat i pracę habilitacyjną z fotografii. Jest starszym kustoszem w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Profesor nadzwyczajny PWSFTviT w Łodzi. Należy do Stowarzyszenia Artystów św. Jerzego oraz do Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja. Mieszka w Koluszkach. Oprócz fotografii artystycznej zajmuje się również dokumentacją fotograficzną, fotografią reklamową oraz reportażem.

Najistotniejsze w sztuce fotografii dla Komorowskiego jest pokonywanie myślenia o fotografii jako o medium przedstawiającym, mimetycznym. Narzędzie rejestrujące, jakim jest aparat fotograficzny, jest dla niego jednocześnie narzędziem kreacyjnym – czytamy na stronie internetowej Miejskiej Galerii Sztuki.

źródło: http://www.galeria.czest.pl

zdjęcia: Aleksandra Mieczyńska

Rozmowa z Barbarą Major w przeddzień wernisażu wystawy: http://czestochowskie24.pl/rozmowa-dnia/nowe-wystawy-w-miejskiej-galerii-sztuki/