Otwarcie wystawy „Mit o Minotaurze” w Miejskiej Galerii Sztuki

Wystawa zaprezentowała efekty serii warsztatów plastycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z dysfunkcją wzroku. Wernisaż odbył się w poniedziałek 2 października w Galerii Zwiastun Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Dotacyjnego „Operator kultury.pl” prowadzonego przez Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach. Całość projektu została dofinansowana z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo młoda kultura 2016 – 2018”.

Bardzo ciekawa ekspozycja. Dzięki współpracy z RIK pozyskaliśmy środki na odbycie pięciu takich spotkań artystycznych i dzięki pracującym instruktorom – Pani Marcie Szkiel i Dominikowi Cierpiale – powstały te prace. Wciągnięci w to wolontariusze z Akademii im. Jana Długosza pozwolili młodym artystom na wypowiedź manualną, mimo że do końca ich wzrok nie pozwalał na ocenę tych prac – mówiła Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie Anna Paleczek-Szumlas.

Na wystawie znalazły się wykonane podczas warsztatów matryce i odbitki graficzne, a także książka dotykowa. Tematem prac plastycznych był grecki mit o Minotaurze.

Wystawę można oglądać do 10 października.

PK