Performance Magdaleny Kmiecik

W niedzielę 25 listopada, w dniu obchodów Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet częstochowska artystka Magdalena Kmiecik zaprezentowała performance “NIE!Podległa”. Przedstawienie odbyło się w Miejskiej Galerii Sztuki. Miało zwrócić uwagę na istniejący problem przemocy wobec kobiet.

Magdalena Kmiecik jest absolwentką malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. W 2015 r. przedstawiła pracę dyplomową „Płaszczyzna obrazu a przestrzeń publiczna”, której integralną częścią był performance – „Nie Terroryzmowi”.

Niedzielne przedstawienie wpisuje się w cykl wydarzeń przygotowanych w Miejskiej Galerii Sztuki z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – „Niepodległa 1918-2018. Częstochowa”.

PNP