Teatr po angielsku? Przegląd Małych Form Teatralnych i Wokalnych dla Młodzieży

elew2015m rok

„Music and Drama Teens Festival”, czyli Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych i Wokalnych w Języku Angielskim, to wydarzenie, do udziału w którym zaprasza Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. – W tym roku przegląd ten robimy razem z Miejskim Domem Kultury w Częstochowie. Tam również odbędą się przeglądy konkursowe uczestników – mówi Małgorzata Majer, dyrektor ROK-u. – Uczestnikami mogą być zespoły teatralne, złożone z uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także soliści. Tematyka repertuaru jest bardzo różna. Mogą to być oryginalne, gotowe scenariusze w języku angielskim, może to być własne opracowanie danego utworu w języku angielskim bądź też przetłumaczony polski utwór na język angielski – dodaje dyrektor ROK-u.
Czas prezentowanych spektakli powinien mieć co najmniej 10 minut, nie powinien jednak przekroczyć 30 minut. W przypadku solistów prezentujących utwory łączny czas prezentacji powinien wynieść do 8 minut.

Celem konkursu jest promowanie młodzieży uzdolnionej lingwistycznie, teatralnie i muzycznie oraz uwrażliwienie na piękny sposób posługiwania się językiem obcym.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 13 listopada czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa bądź na adres mailowy: rok@rok.czestochowa.pl, musial@rok.czestochowa.pl, barton@rok.czestochowa.pl.
Regulamin oraz kasrtę zgłoszeniową znaleźć można na stronie www.rok.czestochowa.pl.