Teatr przyjazny dla wszystkich

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie stara się wyjść naprzeciw mieszkańcom, którzy są w różnym wieku oraz zachęcić ich do częstszego uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.

Jedną z takich inicjatyw jest znana już akcja „Teatr 60+”. Mówi Joanna Karkoszka-Toborek, kierownik działu Promocji i Sprzedaży Teatru im. Adama Mickiewicza:

– Mamy głęboką świadomość różnorodności przedstawień, które gramy, jak też tego z jak różnych grup pochodzą nasi widzowie. Stąd też pomysł, żeby funkcjonował i funkcjonuje w naszym cenniku bilet, który nazywa się „Teatr 60+” dla osób, które ukończyły 60 rok życia.

Akcja „Teatr 60+” obejmuje poszczególne spektakle, grane na deskach częstochowskiego teatru w listopadzie oraz grudniu bieżącego roku:

– Każdego miesiąca wybieramy przynajmniej dwa tytuły, na które uruchamiamy bilet „teatr 60+”. 22 listopada o godzinie 19.00 odbędzie się spektakl na scenie kameralnej „Siła przyzwyczajenia”, a 28 listopada „Trener życia”. W grudniu natomiast bilet ten obejmie takie tytuły jak „Historie łóżkowe” oraz „Zaczarowany koń. Piosenki lat pięćdziesiątych”.

Więcej informacji oraz szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie internetowej www.teatr-mickiewicza.pl.

AK