Trwa nabór do Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

Trwa nabór do Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich. Przegląd odbędzie się na Scenie kameralnej częstochowskiego Teatru – 11 czerwca w godz. 10.00-16.00. Wstęp na wszystkie pokazy konkursowe jest bezpłatny. Szczegóły i karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej www.teatr-mickiewicza.pl.

Regulamin

1. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły (maksimum dwa spektakle z jednej szkoły) teatralne ze szkół średnich z terenu miasta Częstochowy oraz maksimum dwa zespoły spoza regionu zaproszone przez organizatora.
2. Przegląd odbędzie się na Scenie Kameralnej Teatru Mickiewicza w Częstochowie – 11 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 do 16.00 (próby godz. 8.00-9.50)
3. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przygotowanie przedstawienia teatralnego (tematyka i konwencja sceniczna-dowolne) i przesłanie na adres organizatora płyty DVD z nagranym spektaklem, a także wypełnienie karty zgłoszenia wg następującego wzoru:

A/tytuł spektaklu

B/ autor tekstu i -ewentualnie-autor przekładu

C/twórcy przedstawienia (reżyser, scenograf, kompozytor, ruch sceniczny, etc.)

D/pełna obsada przedstawienia (liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 20)

E/czas trwania spektaklu (spektakl nie może trwać dłużej niż 30 min )

F/czas montażu i demontażu przedstawienia

G/ niezbędne warunki techniczne (montaż spektaklu nie może trwać dłużej niż 15 min.)

H/imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za konkursową prezentację

I/pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz pieczęć placówki, jako instytucji sygnującej zespół do konkursu

4.Warunki techniczne

A/ Podczas spektaklu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, materiałów pirotechnicznych, laserów, stroboskopu

B/ Zabrania się także montażu niebezpiecznych elementów dekoracji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia

C/ Warunki techniczne muszą być precyzyjnie określone i skonsultowane z kierownikiem technicznym teatru minimum na tydzień przed konkursem

D/ Warunki techniczne ostatecznie zostaną zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa 06 VI podczas prób techniczno – aktorskich poprzedzających prezentacje konkursowe.

E/ W przypadku niezastosowania się do wymogów bezpieczeństwa p. poż. i higieny pracy komisja nie dopuści spektaklu do konkursu

5. Organizator ma prawo – w przypadku małej liczby zgłoszeń- zaprosić zespoły działające poza obrębem szkół średnich lub spoza regionu częstochowskiego (warunkiem jest także dostarczenie płyty DVD z zapisem spektaklu)

6. W przypadku małego zainteresowania Przeglądem (mniej niż cztery zgłoszenia) Organizator ma prawo odwołać Przegląd.

Wypełnioną ankietę należy przesłać do p. Ewy Oleś, sekretarza literackiego Teatru im. A. Mickiewicza na adres: ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl w terminie do 02 VI 2018 r.

7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 17 VI (Scena duża) po spektaklu „Czechow: Żarty z życia” w reż. Andrzeja Bubienia

8. Spektakle oceniać będzie jury w składzie: Agata Pruchniewska (aktorka), Ewelina Rucińska (aktorka), Agnieszka Lipińska (teatrolog)

9. Nagrody przyznawane zwycięskim zespołom będą miały charakter symboliczny: albumy, książki, płyty, zaproszenia na spektakle.