Uczniowie wyszli naprzeciw twórczości Jana Pawła II

Aby uczcić oraz przypomnieć postać św. Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie zorganizowały Wojewódzki Przegląd Teatralny poświęcony twórczości literackiej papieża Polaka.

O tym, jak zrodził się pomysł na przegląd, opowiada organizator Beata Gendek-Barhoumi:

Pomysł narodził się podczas rozmów z naszym kuratorium. Rozmawiałam z panią dyrektor oraz wizytatorkami w kontekście realizacji projektu „Niepodległa”, który będzie nam towarzyszył w najbliższym czasie. Doszłyśmy do wniosku, że warto uczcić postacie wielkich Polaków i wybór padł na Jana Pawła II.

Możliwość rozwijania młodych talentów oraz kształtowanie w nich wrażliwości estetycznej to nie jedyne z celów wojewódzkiego konkursu. Mówi Anita Imiołek, wizytator częstochowskiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach:

Chodzi o przeżycie, o głębokie uświadomienie tym najmłodszym jak ważną rolę ta postać odegrała w życiu każdego z nas oraz w historii Polski. Jak wiele się zadziało od takiego momentu, którym były słowa Jana Pawła II w 1979 roku „Wolność przyszła na Jasną Górę”. Nie wszystkie dzieci są w stanie zrozumieć te słowa, niezwykle ważne. Myślę, że przez spojrzenie na Jana Pawła II, jako na bardzo dobrego ojca, który cały czas czuwa nad nami, jest niezwykle istotne. Nie ma większej wartości niż poruszenie tych strun emocjonalnych, wzruszenia, wrażliwości. Liczymy na to, że wszystkie te spektakle zapadną w pamięć. I to jest ta wartość dodana, której się nie ujmie w założeniach, w celach, w środkach finansowych – podkreśla Anita Imiołek.

Grupy szkolne prezentowały się dzisiaj w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, a 1 czerwca nastąpi gala wręczenia nagród.

AK