VII Konkurs Sztuki Ludowej – jury przed trudnym zadaniem

W Sali Reprezentacyjnej częstochowskiego Ratusza obradowało 9 lipca jury VII Konkursu Sztuki Ludowej organizowanego przez Muzeum Częstochowskie. Tegoroczna edycja konkursu nosi nazwę „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki” i jego celem jest ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego wycinankarstwa oraz koronkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej. O tym jak przebiegają obrady jury opowiedziała jedna z jego członkiń, Anna Weronika Brzezińska, z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego:
– Pierwszym etapem naszej pracy jest selekcja i ogląd prac tak, żeby wspólnie je zobaczyć, przedyskutować, omówić techniki, zobaczyć, jaka jest tematyka. Na konkurs wpłynęło kilkaset prac. Jestem zaskoczona różnorodnością. Prace spływały z całej Polski, ale są też prace artystów białoruskich, prace osób, które mieszkają na co dzień w Wielkiej Brytanii czy Meksyku. Myślę, że to już jest wielkim sukcesem organizacyjnym. Prace wykonane są przez artystów związanych z tradycyjną sztuką ludową, tworzący w paradygmacie sztuki ludowej, rękodzieła czy rzemiosła, ale też przez tych, którzy na wsi w tradycyjnej kulturze i sztuce poszukują inspiracji.
Brzezińska podkreślała też dużą wartość takich konkursów zarówno dla samych artystów, jak i dla naukowców zajmujących się kulturą ludową:
– Twórcy czekają na takie konkursy, bo jak każde środowisko ma swoje formy docenienia, dla artysty zarówno profesjonalnego, jak i nieprofesjonalnego są one okazją do zaprezentowania swojej twórczości. Jest to pewnego rodzaju przegląd środowiska, ale też swego rodzaju forum wymiany.
Muzeum Częstochowskie od 2000 r., cyklicznie co trzy lata, organizuje konkursy poświęcone sztuce ludowej. Wydarzenie towarzyszy Dniom Europejskiej Kultury Ludowej. Rozstrzygniecie tegorocznej edycji konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 1 września 2018 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Częstochowy.

ZD