W Ratuszu o sztuce dewocyjnej

W środę 16 maja w Ratuszu Miejskim Katarzyna Sucharkiewicz, historyk sztuki z Muzeum Częstochowskiego, wygłosiła wykład o sztuce dewocyjnej i pamiątkarstwie regionu częstochowskiego.

Prelegentka wyjaśnia, co było impulsem do przygotowania odczytu:

– Jako historyk sztuki i pracownik muzeum zawodowo interesuję się sztuką dewocyjną i pamiątkarstwem, ale takim szczególnym impulsem był spacer w okolicach Jasnej Góry. W sklepach i na kramach zobaczyłam przeróżne dewocjonalia. Pomyślałam, jak dewocjonalia wyglądały kiedyś, jak wyglądają dzisiaj i co się stało, że tak obniżył się poziom ich wykonania. Od pewnego czasu prowadzę w tym kierunku badania, przeglądam dokumenty na Jasnej Górze i gromadzę informacje o częstochowskich wytwórcach dewocjonaliów.

Podczas wykładu Katarzyna Sucharkiewicz zaznaczyła, że jakość wyrobu dewocjonaliów uległa znacznemu pogorszeniu, i nie jest to zjawisko odnoszące się wyłącznie do współczesności. Mimo tego dewocjonalia związane z Jasną Górą cieszyły się zawsze dużą popularnością pielgrzymów, nie tylko z Polski.

Uczestnicy wykładu o sztuce dewocyjnej i pamiątkarstwie regionu częstochowskiego mogli obejrzeć również fotografie prezentujące dewocjonalia pochodzące z okresu XIX w. – XXI w.

MO