Warsztaty „Teatralne Laboratorium”

teatr

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza w dniach 22 – 23 marca 2014 r. na warsztaty „Teatralne Laboratorium”. Celem warsztatów jest nauka praktycznych umiejętności z zakresu pracy aktorskiej i reżyserskiej.
Program
1. Elementy podstawowych zadań aktorskich.
Zakres tematyczny:
Nauka podstawowego warsztatu aktorskiego: nabycie świadomości ciała, gestu i słowa. Prezentacja różnorodnych technik aktorskich. Nauka pracy z partnerem scenicznym. Ukazanie zasad poruszania się w sytuacjach scenicznych. Kształtowanie świadomości scenicznej. Ukazanie różnorodnych możliwości budowy roli: psychologicznej, antypsychologicznej, muzycznej, plastycznej.
2. Praktyczne podstawy pracy teatralnej.
Zakres tematyczny:
Ruch. Doświadczanie różnych jakości ruchu (energii, rytmu, czasu, dynamiki). Kontakt. Ćwiczenia oparte na wzajemności, pozbywanie się lęków i oporów w kontakcie z partnerem scenicznym. Koncentracja. Kształcenie umiejętności koncentracji i rozluźniania. Wyobraźnia. Rozbudzenie wyobraźni poprzez twórcze doświadczanie ciała. Słowo. Praca z muzycznością i rytmiką tekstu, budowanie krótkich etiud opartych na prozie i wierszu. Przedmiot. Nauka umiejętności pracy z rekwizytem scenicznym.
3 .Podstawy reżyserii.
Zakres tematyczny: Reżyser a aktor. Ukazanie relacji. Nauka umiejętności analizy tekstu (dramatu, bajki, opowiadania). Nauka analizy rytmu scenicznego.
4. Etiuda, przedstawienie
Zakres tematyczny: Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów w formie etiudy teatralnej.
Nauka umiejętności kompozycji postaci oraz etiudy scenicznej.
Czas trwania kursu: 15 godz. lekcyjnych
Kurs prowadzi Michał Rzepka – reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie, Open Różewicz Festiwal, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Maski” w Poznaniu, Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Teatrze Studyjnym i Teatrze Nowym w Łodzi czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Wypełnione karty zgłoszeń przyjmuje do dnia 17 marca Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, tel.34 324-46-51.