„Wrażliwość na słowa” w Regionalnym Ośrodku Kultury

www

XXVI Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów „Wrażliwość na słowa” odbędą się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, przy Ogińskiego 13a. 12 – 13 marca br.o godz. 10.00 – przesłuchania konkursowe dla uczestników „Wrażliwości na słowa” na etapie powiatowym; 12 marca – dla uczniów szkół podstawowych, 13 marca – dla uczniów gimnazjów. 27 marca, godz. 10.00 – przesłuchania konkursowe w ramach „Wrażliwości na słowa” dla uczestników z regionu. Podczas każdego z etapów młodzi wykonawcy wystąpią w 3 kategoriach wiekowych i 2 kategoriach artystycznych (recytacja, „wywiedzione ze słowa”). Każdemu etapowi towarzyszyć będą konsultacje i warsztaty udzielane przez jurorów.
Cele Spotkań:
– zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką żywego słowa
– pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej
– rozwijanie i popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego
– umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorom amatorskiego ruchu recytatorskiego
– zapewnienie konsultacji i instruktażu z zakresu recytacji

wstęp wolny