Wszczęto procedurę odwoławczą dyrektora MGS-u

Częstochowski magistrat wszczął procedurę odwoławczą dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki, Anny Paleczek-Szumlas. To konsekwencja orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a następnie odrzucenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości przy przeprowadzeniu procedury konkursowej na stanowisko dyrektora MGS-u i ciągnęła się od 2016 roku. Skargę na niewłaściwe przeprowadzenie konkursu złożyła startująca w nim Barbara Major, wieloletni pracownik MGS. Na jakim etapie znajduje się obecnie procedura odwoławcza wyjaśnia naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, Aleksander Wierny:
– Sąd zakwestionował tryb powołania dyrektor MGS, a właściwie zakwestionował zarządzenie powołujące. Wcześniej procedura była kontrolowana przez Urząd Wojewódzki, który nie złożył żadnych zastrzeżeń. Wykładnia, którą dał sąd, to tak naprawdę interpretacja przepisów nie do końca sprecyzowanych w ustawie. Zwróciliśmy się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opinię dotyczącą powołania dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki. Czekamy na odpowiedź Pana Ministra. Następnym etapem będzie powołanie p.o. dyrektora MGS do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Intencją jest, żeby na stanowisku p.o. dyrektora zasiadała Anna Paleczek-Szumlas.
Wszczęcie procedury odwoławczej dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki zbiega się w czasie z niedawnymi zmianami na stanowiskach dyrektora Muzeum Częstochowskiego, Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater oraz zapowiedzią zakończenia współpracy z Teatrem im. Adama Mickiewicza przez Piotra Machalicę. Jednak, jak zapewnia Wierny, jest to tylko zbieg okoliczności i sprawy nie są w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane.

ZD